Beste islamitische buitenlanders,

Jullie wonen hier in een land dat Duitsland heet, geweest is en weer zal zijn. De vreemdeling was en is hier altijd welkom, als gast op doorreis of om hier te blijven en zij aan zij met ons Duitsland op te bouwen. Alleen rovers, plunderaars en veroveraars hebben we ons land weer uitgegooid, en dat zullen we in de toekomst ook doen. Zoek je rol uit, jullie hebben de keuze. Maar kies verstandig, denk aan de toekomst, niet aan hetgeen jullie op dit moment schijnbaar voordelen biedt. De stammen van ons volk woonden hier al nog voordat de islam überhaupt bestond. Verblijd ons dus alsjeblieft niet met een religie die bedoeld is voor de uitgestrektheid van het woestijnzand en niet voor onze bloeiende velden en ruisende bossen. Wij hebben hier onze steden en kathedralen gebouwd, lang voordat de eerste Turk de Griekse steden van het huidige Turkije heeft betreden.

De geweldige Arabische cultuur, die duizend jaar geleden bestond, was het erfgoed van het christelijke Byzantium, het erfgoed van de klassieke oudheid, dat jullie niet konden bewaren. Ja, ook wij hebben Rome vernietigd, zijn er als barbaren binnengedrongen, zonder te begrijpen wat daar in onze schoot viel. Maar wij hebben onze les geleerd, ons weer opgewerkt naar het toenmalige niveau en het zelfs nog overtroffen. Jullie echter zijn gedegradeerd. Niet door onze kruisridders, maar door jullie eigen onvermogen, jullie eigen twisten, jullie eigen weigering om te werken voor het behoud van het erfgoed. Cairo, Damascus, Bagdad, Samarkand – dat waren voor ons dromen, waarvan we de namen met eerbied hebben uitgesproken, metropolen van de wereld. Jullie hebben ze laten vervallen tot een verzameling stoffige hutten. Waar jullie rijk geworden zijn, is dat niet door jullie handwerk of jullie creatieve geesten gekomen, maar door de olie in jullie grond, dat door onze ingenieurs naar boven wordt gehaald.

Screenshot 2

Jullie zijn naar dit land toegekomen, omdat het jullie thuis slecht ging. Dan zou dankbaarheid en nederigheid jullie passen in plaats van te proberen dit land in dezelfde hel te veranderen die jullie zogenaamd ontvlucht zijn. Jullie willen hier alle rechten als burgers uitoefenen, maar in geval van nood jullie oude staatsburgerschap houden? Als jullie weg willen, als er harde tijden komen, vertrek dan liever meteen, want wij kunnen geen medeburgers gebruiken die ons in de steek laten op het moment dat wij zijn aangewezen op hun loyaliteit en op verbondenheid. Houden jullie niet van honden? Honden zijn bij ons gevoelige levende wezens, die door niemand mag verminken, omdat hij een slechte bui heeft, omdat het mode is of een religieus voorschrift. Wij behandelen onze honden dus beter dan jullie je kinderen. Wees dus niet verbaasd dat wij de zin niet inzien van deze bloedige pijniging.

Als jullie de koran als grondwet en de sharia als wetboek zo fantastisch vinden, waarom gaan jullie dan niet naar een land, waarin beide al worden gepraktiseerd? De islamitische wereld is groot. Veel landen zijn blij met vlijtige, goedgelovige mensen. Daar vinden jullie alles wat jullie in Duitsland missen. En daar zijn jullie vooral ingebed in de oemma, in de gemeenschap van de islamitische gelovigen, in de zuiverheid van de islam. Daar hoeven jullie de gebruiken van ons gelovigen niet te verdragen.

Het hoort bij gastvrijheid dat de gastheer deelt met de gast. Maar het is tegen iedere vorm van gastvrijheid wanneer de gast zijn gastheer zijn zeden wil opdringen en zijn have en goed wil stelen. Gasten en vissen beginnen na drie dagen te stinken, zegt men bij ons, en dat is niet voor niets. Gasten die zich alleen maar laten onderhouden en hiervoor geen tegenprestatie leveren, zijn geen gasten, maar profiteurs. Parasieten, die de gastheer het bloed uit de aderen zuigen, worden overal ter wereld bestreden. Het is prima dat jullie naar ons toekomen om een beter leven te hebben. Maar niemand krijgt hier een beter leven cadeau, iedereen moet het in het zweet zijns aanschijns verdienen. Dit is niet het door de zon verwende Afrika, waar alleen de natuur al voor rijke oogsten zorgt, dit is Duitsland, waar de oogst en het leven aan de natuur ontworsteld moeten worden. De natuur schrijft ons voor wanneer we moeten zaaien en wanneer we mogen oogsten, en als we dat niet binnen die tijd halen, dan dreigen nood en honger. Als een huis tegen de winter moet beschermen, dan moet het klaar zijn voor de winter invalt. Daarom hebben we bij ons klokken en vaste werktijden. Het is vanzelfsprekend dat de arbeiders ook in de
ochtend op tijd op hun werk verschijnen, iedere ochtend.

Screenshot 3

Als onze toeristen alles graag willen hebben zoals bij hen thuis, dan is dat prima, want zij betalen ervoor. Wat echter betalen jullie dat de dingen zo worden zoals in jullie thuislanden? Waarmee willen jullie dit tegemoetkomen verdienen? De kerken staan hier al honderden jaren en hun klokken luiden sinds ze werden gebouwd. Als jullie de voorkeur geven aan minaretten en de roep van de muezzin, ga dan alsjeblieft daarheen waar al honderden jaren minaretten staan en muezzins oproepen tot gebed.

Tot wie zouden jullie je thuis wenden? Tot de dorpsoudste of tot de dorpsgek? Bij ons zijn op dit moment de dorpsgekken aan de macht, maar dat is slechts tijdelijk. Dan is iedereen die geluisterd heeft naar onze dorpsgekken van politici zelf de dorpsgek. Wij zijn vreedzame mensen, vlijtig en creatief, maar we hebben al laten zien dat we verbitterde krijgers kunnen zijn. Dus je kunt ons maar beter niet op de zenuwen werken als je de Duitsers liever niet als strijders wilt leren kennen. Bekijk de films die ons voortdurend demonstreren hoe slecht onze grootouders toch wel geweest zijn. En vraag je dan af hoe slecht wij kunnen worden als jullie ons geduld te lang op de proef stellen.

In 1529 en 1683 stonden de islamitische legers voor Wenen, met een grote overmacht. Beide keren leek de stad verloren, de volgende dag dreigde ze al te vallen, maar toen waren het de legers van de islam die op de vlucht sloegen. Denken jullie echt dat het deze keer anders zal zijn? Lafaards en verraders waren er ook in Wenen, maar niet zij, maar de oprechte, standvastige en eerlijke mensen hebben gewonnen. Ook al voelen jullie je nog zo sterk, jullie hebben Europa destijds onderschat en jullie onderschatten haar ook nu.

Screenshot 5

Jullie verrijken ons cultureel, zeggen de dorpsgekken en de opperdemocraten. Laat me dan eens één enkele culturele prestatie zien die de Turken die hier in Duitsland wonen de laatste 50 jaar tot stand hebben gebracht. Schilderkunst, literatuur, muziek – of ingenieurs, architecten, geneeskundigen – niets komt boven het maaiveld uit, niets wekt onze verbazing of zelfs bewondering. Het meest imposante bouwwerk in Istanbul is de Hagia Sophia, gebouwd door christenen, die jullie met vier minaretten hebben versierd. Wat dit land voor jullie doet, zien jullie aan de woningen, aan de kleding, aan het geld op jullie rekeningen en in jullie zakken. Maar wat doen jullie voor dit land? Jullie hebben het niet opgebouwd, dat beweren namelijk de dorpsgekken bij ons. Jullie hebben gewerkt, ja, en ik geef toe dat het vuile werk aan jullie werd overgelaten, destijds, 50 jaar geleden. Maar nu? Nu werken velen van jullie niet meer, maar laten zich betalen door diegenen die nog werk hebben. Jullie mensen, die werk hebben, zijn met te weinig om jullie mensen te voeden die geen werk hebben. Zonder ons lukte het niet.

Ja, toch, één ding hebben jullie gedaan in dit land: Diegenen die nu komen, uit Oost-Europa, de “rotatie-Europeanen”, die vroeger gewoon zigeuners werden genoemd, proberen jullie wat betreft het aanspraak maken op en het niet werken te overtreffen. Ze proberen nog veel meer uit ons te persen, ze verdringen jullie zelfs van de voedertrog.

Bij ons wonen oude zigeunerclans, al generaties lang. Zij zijn al lang Duitsers geworden, horen bij ons en hebben hun plaats in ons midden verdiend. Maar wat er nu komt, om te bedelen en te stelen, om datgene te plukken dat wij voor onze behoeftigen met hard werken hebben verdiend, is niet welkom. Geen enkel land kan dienen als sociale dienst van de hele wereld, ook wij niet. Dat zullen jullie moeten begrijpen, en als jullie het niet willen begrijpen, dan wordt dat een bittere, een harde les. Duitsland wordt ongezellig, het is niet de comfortabele hangmat. We zullen jullie rechten respecteren, vooral het recht om Duitsland te verlaten. Jullie hebben het recht om te leven zoals jullie het bevalt, maar daar waar jullie thuishoren. Jullie hebben alle kansen in Duitsland gehad. Jullie hadden van ons kunnen leren. Jullie hebben onze scholen bezocht, jullie kregen de beschikking over plekken om opgeleid te worden. We hebben er zelfs rekening mee gehouden dat jullie moeilijkheden hebben met onze taal en jullie betere cijfers gegeven.

Screenshot 6

Als jullie het land verlaten en voor het niets staan, is dat niet onze schuld. Lees maar waarom de mensen uit het paradijs verdreven werden. Het staat ook in de koran: Ze hebben het enige gebod overtreden dat God hen had opgelegd. En jullie? Jullie hebben eveneens een gebod overtreden: De mensen in het paradijs wilden zo zijn als God en jullie wilden als onze heren naar ons toe komen. Jullie wilden niet met ons samenleven op onze manier, maar ons jullie manier opdringen.

Beste buitenlanders, het centrale gebod van de ethiek, waarop alle rechtvaardige wetten van de wereld berusten, luidt: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Jullie hebben met ons datgene willen doen dat jullie in je thuislanden absoluut niet zouden hebben toegestaan. Daarom, ga terug naar huis. Vaarwel, niet tot ziens, want de les die jullie meenemen heeft generaties nodig. En neem deze enkele zin mee, die bij ons zelfs kinderen begrijpen.

Na jullie tweede les voor Wenen hebben jullie bijna 300 jaar nodig gehad om het voor de derde keer te proberen. We geven jullie graag nog eens 300 jaar.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s