Iranconflict: Groot-Brittannië zou niet meer in staat zijn om oorlog te voeren tegen een islamitisch land

Het was de afgelopen jaren al te zien in conflicten waarbij Israël betrokken was: Groot-Brittannië was politiek verlamd. Het belang en de wil van de Britse bevolking telde niet meer, alleen nog maar de wens van de tot terreur bereide islamitische minderheid. Zelfs de moslims die in politiedienst waren en moesten zorgen voor de beveiliging van de Israëlische ambassade oefenden druk uit op de staat – aldus geschied in de zomer van 2006 in de Libanonoorlog of in 2010.

Nu is het duidelijk voor de Britse regering dat zij niet meer in het belang van de Britse bevolking kan handelen; en ook niet meer in het belang van de “Joodse wereldfinanciën”, zoals veel samenzweringstheoretici nog altijd geloven. Er zijn te veel tot geweld bereide moslims in Londen. En ze kunnen ook niet voorbijgaan aan de dreiging van Lord Ahmed infebruari 2009, die 10.000 tot geweld bereide jihadisten in een “demonstratie” naar het Britse parlement wilde laten optrekken mits de regering niet naar de wil van de moslims zou handelen en Geert Wilders op illegale wijze de komst naar Engeland zou verbieden.

Daarom komt deze melding vandaag alleen maar als een verrassing voor vergeetachtige journalisten en voor de nog vergeetachtiger regeringspolitici:

De nauwe vriendschap van de VS met Groot-Brittannië heeft in de atoomruzie met Iran blijkbaar grenzen: Volgens “The Guardian” willen de amerikanen in het conflict Britse militaire bases gebruiken – Londen wijst deze eis af. (…)

De aanvraag van de VS zou betrekking hebben op meerdere bases, bericht de krant onder verwijzing naar Britse regeringsvertegenwoordigers. Het zou om steunpunten in Groot-Brittannië en Britse militaire bases op het Middellandse Zee-eiland Cyprus gegaan zijn. Ook wilde Washington voor militaire vluchten gebruik maken van de Amerikaanse bases op het eiland Ascension in de zuidelijke Atlantische Oceaan en van Diego Garcia in de Indische Oceaan. Ascension behoort tot de Britse overzeese gebiedsdelen, Diego Garcia is eveneens Brits territorium.

Washington zou “verrast” geweest zijn over de afwijzende houding van Londen, zei een Britse regeringsvertegenwoordiger tegen de krant. DE VS zouden in ieder geval gerekend hebben op het verzet van de Liberaal-democraten, maar ook politici van de Conservatieven zouden hun “nee” kenbaar hebben gemaakt.

Een woordvoerster van de Britse regering zei tegen het persbureau AP dat de Britse regering in het verleden coöperatief geweest zou zijn, als het ging om het gebruik van Britse militaire basis door de VS. Zo maakte het Amerikaanse leger gebruik van Britse steunpunten om zich voor te bereiden op de invasie in Irak in 2003 (…).

Der Spiegel

De gebruikelijke samenzweringstheorieën, die overigens vaak terug te leiden zijn tot de internationale linkse en rechtse extremisten en met een beetje moeite tot aan Iraanse bronnen, beweren eenstemmig dat de wereld door een “Joodse oligarchie” geregeerd zou worden. Het kan zijn dat dit in het verleden zo was. Deze samenzweringstheorie wordt in stand gehouden, omdat de autochtone volkeren van Europa al lang gemerkt hebben dat zij via democratische weg niets meer te zeggen hebben, dat ze door vreemden worden geregeerd. Maar omdat zulke samenzweringstheorieën worden aangestuurd door schimmige figuren op de achtergrond, valt het nergens meer op dat overal waar Joodse en islamitische politici in Europees land met elkaar in conflict komen, de moslims winnen. Dat is hetgeen de samenzweringstheorieën proberen te verheerlijken. Dat was onlangs het geval bij de Franse politicus Jean-François Copé en bij de conflicten van de Joodse minister David Milliband in Londen – want op het moment van de gelinkte incidenten was hij Minister van Buitenlandse Zaken in de Britse regering.

Bron:

http://www.kybeline.com/2012/10/27/irankonflikt-grosbritannien-ware-nicht-mehr-imstande-gegen-einen-islamischen-staat-krieg-zu-fuhren/

Advertenties

25 oktober 732: Karel Martel redt Europa

(Door: Michael Stürzenberger)

Afgelopen donderdag 1280 jaar geleden redde Karel Martel, de legeraanvoerder van het Frankisch-Germaanse rijk, Europa van de aanstormende  islamitische legers. Dit beslissende gevecht wordt in het Arabisch ook de Slag aan de “balat asch-schuhada” (“Straat van de martelaars voor het geloof”) genoemd. De enorm snelle expansie van de moslims, die honderd jaar daarvoor het gebied van het huidige Saoedi-Arabië met het doel van de wereldverovering voor Allah hadden verlaten, kwam hier Godzijdank eerst ten einde.

De betekenis van deze Slag bij Tours en Poitiers zou in kringen van historici volgens de Duitse Wikipedia weliswaar niet onomstreden zijn, maar wie de agressieve uitbreiding van het islamitische rijk sinds 632 bekijkt, twijfelt er waarschijnlijk nauwelijks aan dat de 80.000 Arabische jihadisten bij een overwinning op Karel Martel bijna zeker Europa veroverd zouden hebben. Wikipedia zegt over de historische opvatting vanuit islamitisch oogpunt:

Anderzijds is de slag ook bij de moslims in historische herinnering gebleven als “Slag van de miljoenen tranen”, o.a. op grond van de dood van de bekwame legeraanvoerder Abd ar-Rahman. Bij moslims leeft tot op de dag van vandaag het idee dat het destijds bijna gelukt zou zijn de christelijk-westerse cultuur volledig te overrompelen. Er diende alleen nog een restant van christelijke heerschappij in het noordwesten van Spanje worden vernietigd, wat echter vanwege het bergachtige terrein niet lukte. Bovendien werden de islamitische legers op grond van klimatologische omstandigheden en een steeds langer worden aanvoerroute eraan gehinderd verder op te rukken.

De islam is volgens de erfenis van de profeet en diverse verzen van de koran per slot van rekening verplicht om alle andere religies te onderwerpen. Zie soera 9, vers 33: Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn” en soera 48, vers 28: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.

Ali Bardakoglu, president van het bureau voor religieuze aangelegenheden in Turkije (Diyanet) en tegelijkertijd de hoogste autoriteit van de islamitische “religie” in Turkije, vult aan:

“De koran schrijft voor dat men de mensen door wijsheid en rede moet overtuigen. Als de heidenen dit echter willen verhinderen, dan staat de koran het toe om ook tegen ze te vechten”.

Slag bij Poitiers en Tours (732 na Chr.)

Ook Erdoğan (De wereldheerschappij van de islam), Ahmadinejad (“De islam is de enige legitieme religie”) en vele andere islamitische leiders vertegenwoordigen het idee van de islamitische wereldheerschappij. Militair-historisch is het aan de christelijke soldaten in1529 voor Wenen, in 1565 op Malta, in 1571 tijdens de Zeeslag bij Lepanto en in 1683 nog een keer voor Wenen te danken dat Europa niet het slachtoffer werd van de overval van de halvemaan.

Het lijdt verder geen twijfel dat de huidige veroveringsstrategie de ondermijning van binnenuit is. Door middel van de geboorte-jihad dienen de noodzakelijke meerderheden gecreëerd te worden om via democratische middelen het doel te bereiken en de “ongelovigen” onder de door de koran geëiste heerschappij van de islam te dwingen. Vergeet nooit de woorden van Erdoğan, die hij in 1998 openlijk in Turkije sprak:

“De democratie is alleen maar de trein waar we opspringen, totdat we ons doel bereikt hebben. De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten”.

Een duidelijke oorlogsverklaring. Iets gelijksoortigs formuleerde een imam uit Izmir in 1999 tegenover de christelijke deelnemers aan een dialoog:

“Dankzij jullie democratische wetten zullen we jullie overmeesteren, dankzij jullie religieuze wetten zullen we jullie overheersen”.

De toenmalige Algerijnse staatspresident Houari Boumedienne voorspelde in 1974 al voor de VN:

“Ooit zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om binnen te dringen op het noordelijke. Zeker niet als vrienden. Want ze zullen komen om het te veroveren. En ze zullen het veroveren door het noordelijk halfrond met hun kinderen te bevolken. Het lichaam van onze vrouwen zal voor onze overwinning zorgen.”

Beleg van Malta (1565 na Chr.)

In Duitsland zei de ondernemer en het SPD-lid Vural Öger voor een groep Turkse ondernemers:

“Datgene waar Kamuni sultan Süleyman in 1529 met de belegering van Wenen is begonnen, zullen wij d.m.v. de immigratie, met onze krachtige mannen en gezonde vrouwen realiseren”.

De voormalige voorzitter van de islamitische gemeenschap Milli Görüs, Mehmet Sabri Erbakan, zei volgens een rapport van de Beierse binnenlandse veiligheidsdienst in 2001:

“De Europeanen denken dat de moslims alleen naar Europa gekomen zijn om geld te verdienen. Maar Allah heeft een andere plan”.

Wie ooit te maken had met intensieve straatruzies met moslims in de voetgangerszones van dit land, kon zulke uitspraken al vaak horen:

“Jullie kunnen doen wat jullie willen. De islam zal hier sowieso weldra heersen”.

Het ergste wat ons in het voetgangersgebied van München naar het hoofd werd geslingerd door een schijnbaar goed geïntegreerde Bosnische moslima, was:

“Jullie klotenchristenen! Als we eerst maar aan de macht zijn, hangen we jullie allemaal op!”

Er is veel rust en kalmte voor nodig om zulke verbale aanvallen in je eigen land aan te moeten horen zonder de ons toegedichte Duitse zelfbeheersing te verliezen. Het is echter typerend voor de geweldsverheerlijkende ideologie van deze macht opeisende politieke religie.

Zeeslag bij Lepanto (1571 na Chr.) 

Het is nu aan ons om deze veroveringsdrang ultimatief een halt toe te roepen. In München zullen we met het referendum over de schandaleuze bouw van het Europese islamitische centrum voor een dijkdoorbraak zorgen, waarvan een taboeloze publieke discussie het gevolg zou kunnen zijn.

Daarna gaat het dan consequent verder: of met het zweren op de grondwet door alle islamitische organisaties met de gelijktijdige afzwering van geweld, moord en de totalitaire heerschappijaanspraak, of gewoon het verbod op de islam vanwege zijn grondwetvijandigheid.

Wat er echter van de islam overblijft als je al die geweldsverheerlijkende en moord legitimerende verzen doorstreept, beantwoordt de blinde sjeik Omar Abdel Rahman van de Al-Azhar universiteit in Cairo in 1980 aan studenten:

“De jihad en het doden zijn het hoofd van de islam. Als men deze wegneemt, dan onthoofd men de islam”.

Uit het zicht van alle “ongelovigen” is een “onthoofde” islam beter dan zich brutaal door de islam te laten onderwerpen. Het zal spannend zijn hoe al die “gematigde”, “Verlichte” en “democratiebewuste” islamitische “hervormers” zich zullen gedragen. Bij de ondertekening van de onherroepelijke afwending van Allahs moordbevelen uit de 7e eeuw zullen de leugenaars van de oprechten gescheiden worden.

“Een “verder zo” in het eeuwige dialoog/dialeugen-gekibbel leidt tot de onherroepelijke aanstaande overwinning van de islam in de demografische wedloop tot de islamisering van Duitsland en Europa. Zo dreigde Nadeem Elyas, de oprichter van de Centrale raad van de moslims in Duitsland, op een katholiekendag of de seculiere rechtsstaat de onomstotelijke basis zou zijn:

“Ja, zolang moslims in de minderheid zijn”.

Wie nu nog niet heeft herkend dat de islam een existentiële bedreiging voor onze Europese beschaving vormt, is óf niet geïnformeerd, ideologisch verblind, een onverbeterlijke “goedmensch” of een heel bewuste ondersteuner van de islamisering.

Beleg van Wenen (1683 na Chr.)