Intelligent Design mathematisch bewezen!

Afgelopen maand hoorde ik een enorm intrigerend verhaal m.b.t. de genetische code. Ik wist al dat deze code, die in alle organismen voorkomt, optimaal is om fouten te bufferen en evolutie tegen te gaan! Maar wat twee Russische mathematici nu hebben berekend is werkelijk bijna beyond belief. Het is het ultieme bewijs voor Intelligent Design!

Uit de abstract:

Simple arrangements of the code reveal an ensemble of arithmetical and ideographical patterns of the same symbolic language. Accurate and systematic, these underlying patterns appear as a product of precision logic and nontrivial computing rather than of stochastic processes (the null hypothesis that they are due to chance coupled with presumable evolutionary pathways is rejected with P-value < 10–13). The patterns are profound to the extent that the code mapping itself is uniquely deduced from their algebraic representation. The signal displays readily recognizable hallmarks of artificiality, among which are the symbol of zero, the privileged decimal syntax and semantical symmetries. Besides, extraction of the signal involves logically straightforward but abstract operations, making the patterns essentially irreducible to any natural origin.

We wisten al dat er theoretisch 2 miljard codes denkbaar zijn die eventueel als protein-code zouden kunnen functioneren. We wisten ook dat de universele code optimaal is, maar dat er zijn meerdere optimale codes denkbaar. Nu we deze unieke mathematische symmetrieen hebben ontdekt, kunnen we er met een gerust hart van uit gaan dat we te maken hebben met de best-mogelijke code. Met een code die zondermeer en ongetwijfeld het ID signatuur draagt. Voor de atheïsten betreft het natuurlijk space alien intelligentie, voor de anderen is het gewoon GOD. Maar we kunnen er niet meer omheen. Er is geen uitweg meer. ID is mathematisch bewezen.

Advertenties
Studieboek biedt alternatief voor evolutionistische terreur

Studieboek biedt alternatief voor evolutionistische terreur

Schepping of evolutie? Een vraag die de gemoederen blijft beroeren. Vele wetenschappers en atheïsten benadrukken met grote stelligheid dat met Darwins boek ”De oorsprong der soorten” (1859) overtuigend is aangetoond dat alle huidige levensvormen door evolutie zijn ontstaan. Dat is op zijn minst opmerkelijk want Darwin was geen wetenschapper, maar theoloog.

Wetenschappelijk onderzoek zou sinds 1859 hebben laten zien dat evolutie dé verklaring moet zijn voor de huidige variatie aan levensvormen. Ook dat is opmerkelijk, want de theorie rammelt aan alle kanten. Evolutionisten houden met een bijna fundamentalistische ijver vast aan hun dik 150 jaar oude paradigma. Kennelijk is een nieuw of ander model te beangstigend voor hen. Een schrijnend voorbeeld daarvan vinden we hier, waar Gerdien de Jong als eerste woord “misleidend” gebruikt. Dat soort terminologie is gangbaar in ideologieën, maar niet in de wetenschap. Junker en Scherer zijn degelijke betrouwbare Duitse wetenschappers. Wat me altijd wel fascineert is de totalitaire ijver waarmee evolutie beschermd wordt. Dat fanatisme doet me denken aan totalitaire systemen, gedachte politie en onderdrukking. Lees verder

Door negeren en excluderen van oppositie houdt de evolutie fabel al 155 jaar stand

De nieuwe miRNA genen, die we overal ontdekken in de genomen van organismen, en een regelfunctie m.b.t. genexpressie en activiteit vervullen, zetten de Darwinistische afstammingsbomen volledig op de kop. Erger nog, ze weerleggen alles wat men op basis van reguliere eiwitgenen “bedacht”. Nature rapporteert in 2012:

“I’ve looked at thousands of microRNA genes, and I can’t find a single example that would support the traditional tree,” zegt Peterson, moleculair bioloog in Nature.

En: The technique “just changes everything about our understanding of mammal evolution”.

http://www.nature.com/news/phylogeny-rewriting-evolution-1.10885

Darwin werd voorgoed en voor altijd weerlegd door microRNA genen.

In 2009 kon u dit reeds lezen in het boek “Terug naar de Oorsprong van visionair-bioloog Dr. P. Borger. Het hele stambomenverhaal, waar de Darwinsten 40 jaar aan hebben geboetseerd om er een geloofwaardig verhaal van te kneden valt helemaal in duigen door de miRNA (en andere ) genen. Darwinisme, evolutie middels natuurlijke selectie waarbij alle organismen aan elkaar gelieerd zijn middels afstamming, is zo dood als een pier. Het is helemaal en volledig weerlegd door de waarnemingen. Het was en is verder niks dan het materialistengeloof. Maar U begrijpt wel, geachte lezers, dat je geen schijn van kans hebt in de wetenschap als je een artikel probeert te publiceren dat aangeeft waar en waarom Darwin ernaast zat. Het vakgebied wordt hand en tand verdedigd, door orthodoxe Darwinisten die het gebied 150 jaar geleden hebben veroverd en er NEVER afstand van zullen nemen. De veroveraars hanteren het verdeel en heers concept, worden politiek gesteund, terwijl hun onderzoek door de belastingbetaler wordt bekostigd.

Indianen en Europeanen blijken nauwer verwant

http://www.nu.nl/wetenschap/2973301/indianen-en-europeanen-blijken-nauwer-verwant.html

Eerder berichtten Tjarko Evenboer en Peter Borger reeds over de nauwe verwantschap van deze mensen:

http://www.dewereldwijdevloed.nl/artikelen/Publicatie_JOC25(1)_Amerindians.pdf

Wij wisten zelfs precies de populaties te traceren die het meest verwant zijn welke Europease populaties voor een zeemigratie ergens tussen 1000 en 500 BC in aanmerking komen. Het is een mooie bevestiging en wij hadden de scoop in Journal of Creation (wie wil er nog beweren dat Creation Science niet bestaat?!).

Natuurlijk worden de argumenten verdraaid in de seculiere pers door te suggereren dat de Indianen na de ijstijd sporen achtergelaten hebben onder Europeanen, in plaats van andersom!! Hoe verzinnen ze het! Er is een eenduidige genetische vingerprint van Europease en NoordAfrikaanse precolumbiaande migraties naar Amerika. Niet andersom.

Darwin zat fout

Dekker en Fransen zijn beide niet op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. Ze kennen alleen de seculiere, Darwinistische intrepretaties omdat ze de data niet kennen. Dat blijkt ook hier weer. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat radioactief verval geen constante is. Er werd vorige week opnieuw over gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Ditmaal in de New Scientist, een blad dat geen al te grote Darwin-bias kent. Zie:

http://www.newscientist.com/article/mg21628912.300-halflife-strife-seasons-change-in-the-atoms-heart.html

Deze is ook leuk:

http://www.newscientist.com/article/mg20126921.600-why-darwin-was-wrong-about-the-tree-of-life.html

Voor wie werkelijk iets over de biologie wil weten:

Terug naar de oorsprong

Fossiele zoetwatervis blijkt hagedis

Tiktaalik roseae

Tiktaalik roseae

De Tiktaalik roseae, een beroemde missing link, is niet langer de perfecte overgangsvorm van vis naar landdier. Fossiele pootafdrukken van een hagedisachtige op een stuk leisteen uit Polen vertonen dezelfde botstructuur als de vermeende ‘vin’ van het dier.

Het wetenschappelijk tijdschrift Nature stelde eerder deze maand dat de visie op de herkomst van landdieren hierdoor fundamenteel moet veranderen.

Een ander probleem leverde de datering van de tiktaalik op. Die moet nu ook herzien worden, omdat het dier 30 miljoen jaar ouder zou zijn dan het stuk leisteen.

Wetenschappers toonden zich onaangenaam verrast, nu blijkt dat de ‘visvoeter’ een hagedis moet zijn geweest. Maar zo gaat het altijd in het grote evolutie sprookjesbos, iedere maand wordt er wel weer een fabel herroepen.

Evolutiebiologen hebben jarenlang verteld hoe zich uit vissenvinnen vier poten ontwikkelden waarmee de dieren het land op kropen. Het beroemdste icoon in deze overgang was sinds 2004 de tiktaalik – ”grote zoetwatervis” in de taal van de Inuit.

De Britse evolutiebioloog Richard Dawkins, hoogleraar aan de Oxford University, schrijft in zijn recente boek ”Het grootste spektakel ter wereld”: „In vrijwel alle opzichten is de tiktaalik de perfecte ontbrekende schakel.” Het stuk leisteen bleek voldoende om die visie ondersteboven te keren.

Documentaire “Expelled”: Academische vrijheid geldt alleen evolutionist

Expelled

Expelled

Op een universiteit staat academische vrijheid hoog in het vaandel. In naam althans. De werkelijkheid blijkt anders. Alles mag geroepen worden, zolang gevestigde denkbeelden maar met rust gelaten worden.

In de documentaire ”Expelled” –wat uitgestoten of genegeerd betekent– vertellen vijf Amerikaanse wetenschappers over hun aanvaring met darwinisten, die er nauwlettend op toezien dat Intelligent Design op de universiteit buiten beeld blijft: „God mag geen voet tussen de deur krijgen.”
Zo eindigde de academische loopbaan van dr. Caroline Crocker, voormalig docent celbiologie aan de George Mason Universiteit, abrupt én definitief. Tijdens haar college opperde ze de mogelijkheid van intelligent design en belandde daardoor op een zwarte lijst.

Volgens de universiteit hoort intelligent design bij godsdienstonderwijs en niet bij biologie. „Geeft de academische vrijheid geeft het recht om over vanalles en nog wat te praten? Het antwoordt is: nee.”

Geniepig en laaghartig

Ook Michael Egnor, hoogleraar neurochirurgie aan de State University of New York, haalde zich de woede van zijn collega’s op de hals, toen hij stelde dat de evolutietheorie niet relevant is voor een studie geneeskunde. „Darwinisten waren er snel bij om deze nieuwe behandelingsmethode uit te roeien.”

Een online-smaadcampagne volgde en darwinisten probeerden zijn universiteit te dwingen hem te ontslaan. „Ik was geschokt door het geniepige en laaghartige van hun reactie”, aldus Egnor.

Ingaan tegen de gevestigde orde kan ook veel geld kosten. Dat ondervond Robert Marks, hoogleraar aan de Baylor Universiteit. Darwinisten ontdekten dat zijn website ”Evolutionairy Informatics Lab” gehost werd vanuit de server van de universiteit. De site promootte intelligent design en Marks werd daarbij gesteund door prominente voorvechters als William Dembski.

De universiteit sloot de website daarop af en vorderde 30.000 dollar subsidie terug. „Wanneer je in verband gebracht wordt met voorstanders van intelligent design, kan dat gevaarlijk zijn voor je carrière”, stelde de protestantse creationist Marks, die overigens openlijk voor zijn overtuiging uitkomt.

Intellectuele terrorist

Het werk van astrofysicus Guillermo Gonzalez maakte de ontdekking van nieuwe planeten bij andere sterren dan de zon mogelijk. Toch liep de toponderzoeker een promotie aan de Iowa State University mis. De universiteit stelde „dat Gonzalez zijn eervolle benoeming niet heeft gekregen, omdat hij het excellentieniveau niet heeft dat nodig is voor een dergelijke promotie.”

Gonzalez bestrijdt dat: „De atmosfeer rond mijn persoon raakte helemaal vergiftigd. Ik zou mijn promotie zeker ontvangen hebben, als ik niet in verband was gebracht met intelligent design.” Hij had namelijk het boek ”The privileged planet” geschreven, waarin hij verdedigde dat het universum intelligent ontworpen moet zijn.

Een redacteur en evolutiebioloog aan het Smithsonian Instituut, dr. Richard Sternberg, moest zijn kantoor verlaten en werd onder druk gezet om ontslag te nemen. Gelijktijdig werd zijn politieke en godsdienstige visie onder de loep genomen. „Ik ben het doelwit van religieuze en politieke vervolging. De voorzitter van de faculteit noemde me een intellectuele terrorist.”

Het vergrijp van de rooms-katholieke Sternberg was dan ook ernstig. Hij had een artikel van intelligent design-voorman Stephen C. Meyer gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Biological Society of Washington. In het slot van het gewraakte artikel stond één keer de term ‘intelligent design’ vermeld. En dat was één keer teveel.

Mistige kamer

De Engelstalige video maakt duidelijk dat de wetenschappelijke wereld parallellen vertoont met het leven achter het IJzeren Gordijn. Het evolutionistische standpunt doortrekt de wetenschap als een zuurdesem en de academische vrijheid wordt beknot.

Achter het intellectuele IJzeren Gordijn betrekken onder meer felle atheïsten de wacht over de ‘academische vrijheid’. Het gaat om wetenschapshistorici als William Provine en Michael Shermer, de evolutiebioloog Richard Dawkins en de bioloog Paul Myers. Shermer meent dat Intelligent Design al voor driekwart op weg is naar volslagen onzin. „Het is onbewezen.” Dawkins ziet echter overweldigend bewijs voor evolutie. „Het is een feit.”

Dr. David Berlinski, een agnost, stelt daarentegen dat boven aan de ”ladder van geloofwaardigheid” wiskunde en natuurkunde staan; de evolutietheorie bungelt ergens onderaan. „Zou de theorie correct kúnnen zijn? Die vraag moeten we eerst stellen. Niets in deze theorie is afdoende bewezen. Het is als een mistige kamer vol rook.”

Intelligent creationisme

Myers vindt het veronderstellen van een intelligente ontwerper hetzelfde als „geloof in sprookjes, dwergjes en engeltjes. Het brengt creationisme terug in de klas.”

Dr. Paul Nelson van de Bibleschool in Los Angeles ontkent dat intelligent design hetzelfde is als creationisme. „Creationisten redeneren vanuit de Bijbel: Ze proberen wetenschappelijke feiten in overeenstemming te brengen met de Bijbel. Intelligent design daarentegen trekt uit wetenschappelijk onderzoek de conclusie dat een intelligente ontwerper de meest waarschijnlijke verklaring geeft voor het waargenomen verschijnsel. Maar dat hoeft in die visie niet noodzakelijkerwijs God te zijn.”

Het is frappant dat tijdens de interviews seculiere wetenschappers, als de scheikundige Peter Atkins, intelligent design desondanks zonder commentaar op één hoop vegen met religie en creationisme. „Het is religie. Het is fantasie.”

Volgens Myers is religie iets voor het weekend. „Iets voor dwaze, misleide personen”, aldus Dawkins. Daarmee is de toon gezet: Er is academische vrijheid zolang het darwinisme niet ter discussie wordt gestelt.

Pseudowetenschap

Dr. Wolf-Ekkehard Lönnig, hoofdonderzoeker en geneticus bij het Duitse Max Planck Institut in Berlijn, kwam eveneens in aanvaring met het heersende darwinistische dogma, zo vertelt hij op de dvd ”Waar is de aapmens?” (www.oude-wereld.nl).

De voortgang van de evolutie is afhankelijk van positieve mutaties, menen evolutionisten. Lönnig: „Vanuit de plantenveredeling is echter bekend dat 99,9 procent van alle mutaties nadelig is voor het organisme.”

Op basis van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek aan genetische veranderingen bij planten stelt Lönnig zijn ”wet van de terugkerende variatie” op: „Het aantal bruikbare verschijningsvormen is begrensd. Primaire soorten kunnen niet door mutatie ontstaan.”

Zijn wet wordt echter genegeerd. Ondanks dat het darwinistische Verband Deutscher Biologen geen wetenschappelijke argumenten kan aanvoeren tegen het onderzoek van Lönnig, zorgt het er wel voor dat het instituut zijn website in 2003 afsluit.

Die Zeit pikt het nieuws op en noemt Lönnigs werk ”pseudowetenschap”. De krant meldt dat het Max Planck Institut zich belachelijk gemaakt voelt. Een ingezonden brief van Lönnig is niet meer geplaatst.

Handvol erwtenzaad

Een tijdgenoot van Darwin was de Oostenrijkse monnik Gregor Mendel. Waar Darwin een lange reis nodig had om zijn theorie te bedenken, gebruikte Mendel slechts een handvol erwtenzaad en een stukje kloostertuin, zo toont de dvd ”Einsteins waarschuwing” (www.oude-wereld.nl). Op basis van kruisingsproeven herleidde Mendel een wiskundige wetmatigheid voor de genetische overerving, de Wet van Mendel. Hij ontdekte dat erfelijke eenheden een constante zijn, in tegenstelling tot Darwin, die geloofde in een toename van complexiteit van organismen. Mendel realiseerde zich een ontdekking gedaan te hebben die voor de toekomst van de wetenschap van groot belang zou zijn. In 1866 publiceerde de monnik zijn bevindingen in een vaktijdschrift en stuurde dat op naar ruim 120 bekende universiteiten en hogescholen. Mendel oogstte echter spot, verwerping en ontkenning. De Duitse evolutionist Ernst Haeckel wilde er niets van weten en probeerde de evolutieleer verder te onderbouwen met Darwins theorie van de overerving van verworven eigenschappen en natuurlijke selectie. Die hypothese bleek echter speculatie, in tegenstelling tot de reproduceerbaarheid van Mendels experimenten. De gangbare wetenschap aanvaarde zijn wet echter pas in 1900 als correcte beschrijving van de biologische werkelijkheid.

Bron: RD-Bart van den Dikkenberg