Europe pays everything!

Europe pays everything!

Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa beschouwen, stel ik mij d vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit?

Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen?

Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog moslim.
Wanneer op nagenoeg alle TV kanalen Unicef oproept om te de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels moslim zijn en dat die moslimbroeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.

Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië? NIETS ! En de Rode Halve Maan smile-emoticon Rode Kruis van moslims) NIETS !

Want zijn wij die moeten geven … ondanks een schuld van 2000 miljard EUR, die we verplicht jaarlijks moeten lenen … bij de Golfstaten !

Met deze manna, bouwt de Perzische moslim Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen, grote luxewagens, en schaatsbanen en skipistes … in de woestijn.

Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat het de westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute westerlingen de hulp betalen … uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.

Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “boot-people” in Europa of verdrinken ze in zee, elke dag moorden krijgszuchtige troepen elkaar uit in naam van de Islam!

Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden. Dan moet men weten dat de moslims meer kinderen maken dan zij kunnen voeden tenzij met de hulp en financiële gulheid van het westen.

Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren.

Maar is het onze schuld dat de Islam zonder met of petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt?

Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is!

Verspreid dit via internet want slecht via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

Advertenties
‘Denk niet dat jullie veilig zijn’

‘Denk niet dat jullie veilig zijn’

© ACN/AED. Jousif Thomas Mirkis: ‘Bedenk goed dat IS tienmaal erger is dan Al-Kaida.’ – Eildert Mulder − 21/10/14, 22:58

INTERVIEW De Iraakse aartsbisschop Jousif Thomas Mirkis leeft op een steenworp afstand van terreurgroep IS. Volgens hem wacht ook Europa extremistische terreur. In het Midden-Oosten begon de oudste kerkgeschiedenis, vele honderden jaren voordat het christendom vaste voet kreeg in Nederland.

Christenen zijn geen randverschijnsel, zegt Jousif Thomas Mirkis, katholiek aartsbisschop van de stad Kirkoek in het noorden van Irak. “Wij behoren tot de Midden-Oosterse regio, deze landen zijn heilig voor ons, of we het nou hebben over Irak, Syrië, Libanon of Egypte. Hier staan onze oeroude kerken en kloosters. Hoe kun je dan verwachten dat we vertrekken?”

Mirkis, die als Dominicaner geestelijke zijn opleiding in Frankrijk volgde, is even in Europa. Na een bezoek aan het Vaticaan reisde hij naar Nederland om zijn zuster te zien, die al zeventien jaar in Nederland woont. Dit jaar werd hij aartsbisschop van de chaldeeuwse katholieke kerk, in een tijd waarin alle godsdienstige minderheden in het Midden-Oosten zich bedreigd voelen door het nieuwbakken islamitische ‘kalifaat’ van de onthoofdende, kruisigende, stenigende en slavenhandelende organisatie IS.

Geen importproduct
Tot die bedreigde minderheden behoren ook de christenen. Daarmee dreigt het Midden-Oosten een deel van zijn oudste culturele genen te verliezen, want het christendom is in die regio bepaald geen westers importproduct. Het bestond er al eeuwen voor de opkomst van de islam. In het Midden-Oosten begon de oudste kerkgeschiedenis, vele honderden jaren voordat het christendom vaste voet kreeg in Nederland.

Mirkis stelt zich laconiek op. Nee, in gevaar is hij niet, zegt hij. Tussen neus en lippen door deelt hij mede dat hij in Irak op ongeveer tien kilometer afstand van het front woont, waarachter IS gelegerd is. Toch is vals optimisme hem vreemd. De strijd tegen IS vergelijkt hij zelfs met het begin van een derde wereldoorlog.

Mirkis heeft de tragiek van iemand die een scherpe vooruitziende blik heeft, maar ongewenste ontwikkelingen niet kan tegenhouden. Tien jaar geleden toonde hij dat scherpe inzicht. In 2004, een jaar nadat de Amerikanen dictator Saddam Hoessein ten val hadden gebracht, vroeg iemand hem op een bijeenkomst in Utrecht of de Amerikaanse militairen moesten vertrekken uit Irak of juist blijven. Mirkis vatte het verschrikkelijke dilemma als volgt samen: “In Irak zitten we in de val. Als ze blijven komen er steeds meer terroristische groepjes naar Irak. Maar als ze weggaan, nemen die terroristische groepen het over.” Dat laatste dreigt, kort na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen, nu inderdaad te gebeuren, met IS voor de poorten van Bagdad en in het noorden ook Kirkoek.

“Als Europa in 1933, toen Hitler aan de macht kwam, meteen had ingegrepen, dan zou dat het leven van vijftig miljoen mensen hebben gered”, zegt hij. Dat lijkt op een dramatische oproep aan het Westen om militair op te treden. Mirkis is er inderdaad van overtuigd dat gewapende actie tegen IS onvermijdelijk is.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat nog iets anders nodig is, iets wat dieper gaat. Hij wijst op de enorme inspanningen die in Europa op cultuurfilosofisch gebied zijn verricht om enigszins te kunnen begrijpen wat er allemaal fout was gegaan in de periode voorafgaande en tijdens het nationaal-socialisme: “De menswetenschappen zijn nooit zo sterk tot ontwikkeling gekomen als na de Tweede Wereldoorlog.” Dat soort inspanningen vindt hij op termijn belangrijker dan de bommen waarmee de coalitie de IS-opmars tot stilstand probeert te brengen. Mirkis: “Jullie moeten waarden exporteren naar het Midden-Oosten, anders krijgen jullie extremisme terug.”

Bitter beschrijft hij de slavenhandel door IS, een systeem zoals toegepast bij alle producten, van groothandel en doorverkoop aan de tussen- en de detailhandel. De ‘groothandel’ verkoopt meisjes die de jezidische godsdienst aanhangen voor bedragen tussen de twintig en honderd dollar aan ‘tussenhandelaars’ die hun menselijke waar doorverkopen voor een veelvoud van die bedragen.

“Ze beschouwen zichzelf als God”, zegt Mirkis over IS. “Ze executeerden een advocate in Mosoel, Selwa Nuaimi, nadat ze hen barbaren had genoemd. De beschuldiging luidde ‘godslastering’. Ofwel, als je iets ten nadele van IS zegt, dan beledig je God.”

‘Is is een soort ebola’
“Voor jullie lijkt het veraf”, zegt hij. “Wij leven in de mond van de vulkaan. Maar denk niet dat jullie in Europa veilig zijn. Jullie komen later aan de beurt. IS is geen kleinigheid, het beheerst een gebied dat driemaal zo groot is als Nederland. IS is een soort ebola, niet beperkt tot Irak en Syrië. Kijk wat de beweging Abu Sayyaf in de Filippijnen doet, kijk naar Nigeria.

Er vechten nu zo’n vijfduizend Europese moslims mee bij IS. Wat gaan die doen als ze terugkomen?”

IS eist honderd procent loyaliteit, ook van moslims, 99,9 procent is onvoldoende.

Mirkis verwijst naar Mohammed Merah, de man die in Toulouse en Montauban in het zuiden van Frankrijk in maart 2012 zeven mensen doodschoot, vier militairen en drie Joden. Merah diende niet bij IS maar had wel contacten met Al-Kaida en bezocht Pakistan. Mirkis: “Bedenk goed dat IS tienmaal erger is dan Al-Kaida.”

Afgezien van eigenbelang noemt Mirkis nog een reden waarom het Westen niet afzijdig kan blijven: “Als je hand ziek is, dan vraag je ook niet aan de dokter om die hand maar te amputeren.”

Ook maakt de aartsbisschop zich zorgen over de manier waarop extreem-rechts in Europa gebruik kan maken van wat nu in zijn land gebeurt, door een verschrikkelijk beeld te schilderen van alle moslims en oriëntalen: “Ze gaan eraan voorbij dat ook moslims slachtoffers van IS zijn, zoals die advocate in Mosoel. IS eist honderd procent loyaliteit, ook van moslims, 99,9 procent is onvoldoende. Ze hebben zelfs een aparte gevangenis voor moslimgeestelijken.”

“Het probleem van het Midden-Oosten is dat er geen degelijke cultuur van politieke instituties bestaat. Wat het Midden-Oosten nodig heeft zijn personen van de statuur van Nelson Mandela of Martin Luther King. Er is een groot leiderschapsprobleem. Europa heeft dat opgelost. Daar geldt de wet zelfs binnen de familie. De vloek van het Midden-Oosten is het tribale denken. Er is geen democratische legitimatie, IS wil die ook helemaal niet. Zo’n onthoofding is een vuistslag in jullie gezicht. De boodschap is: wij willen jullie democratie, jullie moraal, jullie waarden niet.”

Chaldeeuws katholieke kerk

Het kerkelijke landschap van het Midden-Oosterse christendom is ingewikkeld, als gevolg van een complexe kerkgeschiedenis. Al ver voor de grote kerkscheuringen in Europa waren er schisma’s in het Midden-Oosten. Later deden ook het katholicisme en het protestantisme hun intrede in het Midden-Oosten. In de zestiende eeuw besloot een deel van de oude Assyrische Kerk van het Oosten zich te verbinden met de kerk van Rome. Daaruit ontstond de chaldeeuws katholieke kerk van aartsbisschop Mirkis. In Irak woonden in 2003 ongeveer een miljoen christenen, nu zijn dat er nog zo’n vierhonderdduizend. In Egypte wonen ongeveer zes miljoen christenen, in Libanon zo’n miljoen. Christelijke minderheden zijn er verder nog in Syrië, Jordanie, Israël/Palestina en Iran.

Het verraad van Obama’s loopjongen John Kerry

Eerst kwam Kerry met het voorstel dat Hamas zich volledig diende te ontwapenen inclusief het ontruimen van alle terreurtunnels. Vervolgens steunde hij een voor Israël aanvaardbaar voorstel van Egypte voor een wapenstilstand en liet weten dat zijn eigen ideeën daarmee in overeenstemming waren.

Maar wat Kerry uiteindelijk voorstelde was iets totaal anders en kwam hij met een document wat in overleg met Hamas’ vrienden Qatar en Turkije tot stand is gekomen. Noch Israël, noch Egypte, noch het bewind van Abu Mazen (Mahmoud Abbas) waren vertegenwoordigd in die gesprekken. Alleen Israëls felste tegenstanders mochten aanschuiven. Tot verbijstering van velen in Israël kwamen de voorwaarden in dit document overeen met de eisen van de in Qatar zetelende Hamas opperschurk Khaled Mashal. Kerry presenteerde die vervolgens ‘als een Amerikaans (wapenstilstand) voorstel,’ aldus een Israëlische regeringsfunctionaris in de krant Yisrael Hayom. In zijn plan is geen enkele rekening gehouden met Israëls veiligheidsbelangen. Het gaat om een voor Israël totaal verwerpelijk document waarin de terreur van Hamas opnieuw wordt beloond. Obama eiste van Israël onmiddellijk te stoppen met aanvallen op Hamas en noemde de eis van Israël Hamas te ontwapenen een ‘zorg voor latere tijd’. Ook zei hij Turkije en Qatar te vertrouwen en dat het niet aan Israël is de onderhandelaars te kiezen. Dat Washington zich zo duidelijk achter Hamas zou opstellen had niemand in Jeruzalem verwacht. Het Israëlische veiligheidskabinet kon Kerry’s plannen aanvankelijk dan ook niet geloven, en dacht dat er sprake was van een misverstand. Maar dat was het niet!

John Kerry gets together with Foreign Ministers of Qatar and Turkey to produce Hamas-friendly cease fire proposalJohn Kerry hier in gesprek met twee van Israëls grootste vijanden, met de ministers van BuZo van Qatar en Turkije ter bespreking van een Hamas-vriendelijk staakt-het-vuren.

Het document plaatst Hamas en Israël op hetzelfde niveau, en dat terwijl Hamas op de Amerikaanse lijst van terreurgroepen staat. Hamas hoeft de raketten niet te ontmantelen, de  tunnels niet te sluiten en de hele wapenvoorraad niet op te ruimen maar van Israël eist men een onmiddellijk vertrek uit Gaza. Hamas is een van de grootste terreurgroepen op aarde terwijl Obama er alles aan doet dit geboefte te behoeden voor een totale vernietiging. Ook Hillary Clinton, beoogd presidentskandidaat in 2016, verdedigde in een TV-interview met Jorge Ramos, Hamas zo goed als politiek maar mogelijk was. Zij probeerde zelfs goed te praten dat Hamas raketten afschiet van publieke gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en moskeeën, omdat zo zei ze ‘maar weinig ruimte in Gaza hebben’.Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden maakt het nog bonter die door Hamas een ‘humanitaire organisatie’ te noemen. Er lopen intussen heel wat van dit soort gestoorden in Washington rond.

Kerry is aan tafel gaan zitten met de meest radicale moslimelementen in het Midden-Oosten. Het Turkije van de huidige Turkse dictator en moslimextremist Recep Tayyip Erdogan en Qatar, financier van diverse moordende islamitische terreurgroepen waaronder de demonen van ISIS. En vlak Erdogan niet uit want deze haatprediker haalt bijna dagelijks de krantenkoppen met zijn opruiende en leugenachtige uitspraken over Israël.

Kerry’s voorstellen zijn door Israël volkomen terecht onmiddellijk naar de prullenbak verwezen. Israël wordt volgens de ideeën van Kerry niet meer toegestaan tunnels te vernietigen terwijl bekend is geworden dat Hamas van plan was op Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, een grote aanval uit te voeren op Joodse gemeenschappen in de buurt van de Gazastrook. Meer dan 200 Hamas-terroristen zouden door tunnels Israël binnendringen, om daar een bloedbad aan te richten en Israëli’s te ontvoeren naar de Gazastrook. Dat is bekend geworden uit diverse bronnen binnen militaire en andere inlichtingendiensten. Officieren van het Israëlische leger melden dat Israël met het ontdekken van de talloze tunnels een grote slachtpartij heeft weten te voorkomen in grootte vergelijkbaar met de Yom Kippur oorlog van 1973, waarin meer dan 2200 Israëli’s om het leven kwamen. Daar zullen Obama en Kerry ongetwijfeld door Israël van op de hoogte gebracht zijn. Toch moet de satanische neonazi bende die Gaza hebben omgeturnd in een totalitair moslimbastion van waaruit ze Israël terroriseren, van Kerry en Obama van de ondergang gered worden. Volgens een rapport uit 2012 voor het Journal of Palestine Studies zijn bij het graven van deze tunnels kinderen ingezet waarbij minstens 160 kinderen om het leven zijn gekomen.

Volgens Israëlische legerwoordvoerders zijn tot dusver ongeveer een derde van deze tunnelsystemen vernietigd. In Israël is men verbaasd, hoe wijdvertakt het​​ ondergrondse tunnelsysteem is aangelegd, met luchtgaten, bunkers, geheime kamers, wapen- en dynamietopslagplaatsen. Enkele tunneluitgangen waren uitgehakt tot onder het centrum van Israëlische nederzettingen.

Na de arrestatie van meer dan honderd Hamas-terroristen kreeg Israël meer informatie over het tunnelsysteem en de terreurplannen van Hamas. Legerofficieren melden, dat de afgelopen dagen steeds meer terroristen zich vrijwillig hebben overgegeven en uit hun onderaardse holen zijn gekropen. De moraal van Hamas is blijkbaar niet echt hoog, zoals ook de Arabische media hebben gemeld. Vooral nadat foto’s werden gepubliceerd, hoe 150 terroristenwerden gevangen genomen door Israëlische troepen tijdens invallen in het zuiden van Gaza.

150 gevangen genomen terroristen, ontdaan van hun bovenkleding om ervoor te zorgen dat ze geen wapens of explosieven verbergen.

Wat Kerry heeft gedaan is het dwarsbomen van een door Egypte voorgestelde wapenstilstand. Kerry en zijn baas in Washington zijn vanaf nu verantwoordelijk voor elke extra druppel bloed die wordt vergoten. Toen het Israëlische kabinet op 26 juli vergaderde over verdere acties in Gaza, klonken er naar verluid weinig vriendelijke woorden voor Kerry. Volgens Channel 2 beschreven enkele ministers de Amerikaanse minister als ‘onzorgvuldig’, ‘niet in staat om te begrijpen’ wat er op de grond gebeurt, en ‘niet in staat om de meest elementaire zaken aan te pakken’.Daar waren ze inWashington niet blij mee.

Hoe de media de leugens van Hamas weer alle aandacht geeft

Het maakt niet uit dat Hamas de gruwelijkste misdaden pleegt tegen de bevolking in Gaza. Hun vrienden in het Witte Huis hebben daar geen probleem en van ‘nieuwszenders’ als CNN, BBC en niet te vergeten de extremistische Qatarse moslimzender Al Jazeera, krijgen ze alle aandacht die ze maar willen en dat geldt eveneens voor vele andere ‘nieuwsbrengers’. Hamas levert de internationale media dagelijks nieuwe gruwelverhalen over gedode kinderen, gewonde burgers en de door Israël veroorzaakte humanitaire noodsituatie. Deze verhalen worden graag opgepikt door naïeve of Israëlivijandige journalisten, en er wordt nauwelijks navraag gedaan. Kritiek op Israël zorgt voor graag gelezen krantenkoppen. Dat Netanyahu in de wereldwijde media wordt neergezet als oorlogshitser daar verbaasd men zich in Israël al helemaal niet meer over.

Hamas heeft geleerd te scoren wanneer ze hun kinderen gebruiken voor de aangrijpende beelden die op de diverse zenders te zien zijn. Een bekroonde internationale journalist heeft een belangwekkend artikel geschreven in The Times of Israel, over de schuld die de media hebben aan het hoge dodental in Gaza. Simcha Jacobovici legt uit, dat de media niets liever hebben dan aangrijpende beelden, die snel en dramatisch een verhaal voor hen kunnen vertellen. De ‘Palestijnen’ (met name Hamas) zijn er meesters in geworden op dit verlangen in te spelen. De Israëli’s als meedogenloze, hardvochtige strijders, dat past allemaal mooi in hun gangbare vooroordelen.

Het naar buiten brengen van het aantal doden en gewonden in Gaza staat onder supervisie van Hamas. Met andere woorden: onbetrouwbare informatie. Bovendien maken ze geen onderscheid tussen burgers en gesneuvelde terroristen. Met de grootste minachting voor het leven en welzijn van de burgerbevolking in Gaza, werpt Hamas burgers in de strijd als menselijk schild en schieten ze vanachter de ruggen van deze burgers raketten en mortiergranaten af op onschuldige Israëlische burgers. Elke dode aan eigen zijde wordt van harte welkom geheten en wordt gebruikt in de wereldwijde propagandaoorlog tegen Israël. Israëlische Brigade commandanten schatten er tot dusver 700 terroristen zijn gedood waarvan tientallen in tunnels die door het leger zijn opgeblazen. Anderen menen dat dit aantal ergens tussen de 500 en 700 doden moet liggen.

De vroegere bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan Richard Kemp neemt het net als in 2009 weer op voor Israël.

Richard Kemp neemt het op voor Israël

Hij was in Israël om steun te verlenen  aan de militaire campagne tegen de terreurbewegingen in Gaza en het op te nemen tegen de tegenstanders die beweren dat het Israëlische leger daar oorlogsmisdaden zou plegen. “Geen ander leger in de wereld heeft ooit meer gedaan dan Israël nu doet om het leven van onschuldige burgers in een gevechtszone te redden”, zei Kemp in een interview met Channel 2 News, eraan toevoegend dat “omdat de wereldleiders eisen van Israël meer te doen, moet Israël misschien maar eens vragen wat het nog meer kan doen”. Nadat hij in zowel Irak als Afghanistan bevel voerde is Kemp vertrouwd met precies het soort vijand waarmee Israël wordt geconfronteerd, en de omgeving waarin het moet vechten. “Islamitische extremisten over de hele wereld maken gebruik van zeer vergelijkbare tactieken”, legde de gepensioneerde kolonel uit, zo herinnerde hij zich dat de Taliban jonge kinderen gebruiken om troepen aan te vallen. “Britse soldaten hebben juist dit soort vijand in Afghanistan en in Irak bevochten. Britse soldaten begrijpen wat Israël doet”.

Tot stomme verbazing van alles en iedereen zei Kerry plotseling de afgelopen maandag: “Wij…geloven dat ieder proces dat moet leiden tot een oplossing van de crisis in Gaza ook moet inhouden het ontwapenen van Hamas en andere terreurgroepen. Wij zullen met Israël en regionale partners en de internationale gemeenschap samenwerken om dit doel te bereiken”. Zoals de wind waait, waait zijn jasje! Afwachten maar hoelang dit nieuwe idee van hem stand houdt want morgen kan het alweer anders zijn.

Indianen en Europeanen blijken nauwer verwant

http://www.nu.nl/wetenschap/2973301/indianen-en-europeanen-blijken-nauwer-verwant.html

Eerder berichtten Tjarko Evenboer en Peter Borger reeds over de nauwe verwantschap van deze mensen:

http://www.dewereldwijdevloed.nl/artikelen/Publicatie_JOC25(1)_Amerindians.pdf

Wij wisten zelfs precies de populaties te traceren die het meest verwant zijn welke Europease populaties voor een zeemigratie ergens tussen 1000 en 500 BC in aanmerking komen. Het is een mooie bevestiging en wij hadden de scoop in Journal of Creation (wie wil er nog beweren dat Creation Science niet bestaat?!).

Natuurlijk worden de argumenten verdraaid in de seculiere pers door te suggereren dat de Indianen na de ijstijd sporen achtergelaten hebben onder Europeanen, in plaats van andersom!! Hoe verzinnen ze het! Er is een eenduidige genetische vingerprint van Europease en NoordAfrikaanse precolumbiaande migraties naar Amerika. Niet andersom.