Hoe het geweest zou kunnen zijn…

De Zondvloed-Rehwinkel

Prof. Dr. A.M. Rehwinkel, de auteur van dit boek, is als zoon van een Luthers predikant in de Verenigde Staten geboren. Hij diende verschillende gemeenten in Canada en in de Verenigde Staten als predikant, is één van de oprichters van het Concordia College te Edmonton, aan welk instituut hij gedurende zeven jaar als hoogleraar verbonden was. Geen domme jongen dus. Daarna werd hij president van het St. John’s College te Winfield in Kansas en acht jaar later professor aan het Concoridia Theological Smenary in St. Louis. Hij ging met emeritaat in 1965.

Zijn studie, eerst van de geologie, later van de theologie, alsmede zijn vele reizen in alle delen van de wereld hebben de auteur een brede blik en diep inzicht gegeven met betrekking tot vraagstukken die vandaag de christenheid bezig houden en in menig opzicht verontrusten. Zo publiceerde Dr. Rehwinkel boeken over de huidige wereld, zoals die een uitdaging vormt voor de christelijke kerk, over communisme, christelijke gezinsvorming in verband met geboortebeperking, de ouderdom van de aarde en over het evolutionisme.

Het boek “De Zondvloed”, resultaat van uitgebreide theologische, geologische en archelogische onderzoekingen van de auteur, beleefde in de Verenigde Staten reeds tien drukken, werd tevens overgebracht is braille-schrift en vertaald in het Spaans.

Bovenstaande is de achterflapbeschrijving van de 3e Nederlandse druk 1972

fossil-fish-aspiration-diplomystus-dentatus

Advertenties