Zweden erkent een terreurbeweging als staat

Door: Franklin ter Horst

De nieuwe centrumlinkse regering van Zweden heeft op 30 oktober 2014 besloten de onbestaande staat: ‘Palestina’ te erkennen. Zweden heeft daarmee een terreurorganisatie erkend die uit is op de vernietiging van Israël en het plegen van genocide op het Joodse volk. Dat alles is vastgelegd in zowel het handvest van de PLO  als dat van Hamas. (Hamas betekent in het Hebreeuws zowel geweld als onrecht). Zweden is van mening dat Abu Mazen (Mahmoud Abbas) en consorten aan de volkenrechtelijke criteria voor de erkenning van een Palestijnse Staat hebben voldaan en motiveert deze stap als ondersteuning van het “vredesproces”. Er is echter geen enkele sprake van een vredesproces want alle handreikingen van Israël worden door het bewind in Ramallah al jaren volledig getorpedeerd. Mazen roept al decennialang de staat Israël nooit te zullen erkennen. Zweden heeft met deze beslissing de bezetters van Israëls hartland Samaria en Judea, een vrijbrief gegeven door te gaan met terreur totdat zij hun doelstellingen hebben bereikt. Erkenning van ‘Palestina’ draagt niets bij aan de vrede en dient enkel Israëls vernietiging en Jodenmoord.

In de nieuwe Zweedse regering zit Mehmet Kaplan, een in Turkije geboren minister voor de Zweedse Groenen. Deze figuur is een pro-Hamas extremist wat mag blijken uit het feit dat hij op 31 mei 2010 meevoer op de flotilla van de Free Gaza Movement in een poging de Israëlische ‘blokkade’ van Gaza te doorbreken.

Anti-Israël activist Mehmet Kaplan

De beslissing van Zweden om Israëls hartland om te toveren tot ‘Palestina’ is trouwens een regelrechte schending van de Oslo-akkoorden. Hierin is overeengekomen dat een zelfstandige PLO-staat op Israëls aloude grondgebied, alleen tot stand kan komen door alle openstaande kwesties tussen Israël en het PLO-bewind uitsluitend via bilaterale onderhandelingen op te lossen (Oslo 1 artikel 15) en geen unilaterale stappen te ondernemen (Oslo 2artikel 31.7).

In het Engels spreken Abu Mazen en consorten over vrede om de Westerse samenleving een rad voor ogen te draaien. Er is geen sprake van dat ze streven niet naar het einde van het conflict.  De strategie is Israël in fasen te liquideren. De terreur en de tijd zullen hun werk doen. Natuurlijk weten de leiders in het Westen dat het PLO-bewind een terreurorganisatie is die Israël wil vernietigen en dat Gaza bestuurd wordt door een doodscultuur die het vermoorden van onschuldigen als het hoogst haalbare in hun leven beschouwen. Daarom gaat het in werkelijkheid niet om de installering van een Palestijnse staat, maar om een diepgewortelde haat tegen de staat Israël en het Joodse volk.

Ook Hamas, de doodscultuur in Gaza maakt onderdeel uit van het door Zweden erkende ‘Palestina’ er is immers sprake van een eenheidsregering! Op het officiële televisiestation van Hamas in Gaza, stelde Mahmoud Al-Zahhar op 18 november 2010 de kijkers de uitroeiing van de Joden in het vooruitzicht. Hij legde uit hoe ‘logisch’ het is dat er geen plek is voor Joden in ‘Palestina’ en dat hen de complete uitroeiing wacht. Voor Zweden vormen dit soort uitspraken geen enkel beletsel ook deze doodscultuur te erkennen als onderdeel van ‘Palestina’ en dat geldt ook voor acht andere Europese landen die eerder deze ‘staat’ al hebben erkend: Bulgarije, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Malta, Polen en Roemenië, en het niet-EU-lid ​​IJsland. De rest van de Europese Unie zal ongetwijfeld volgen waaronder Nederland nu Koenders aan het roer staat op Buitenlandse zaken. Koenders partij de PvdA wil dat ook net als D66.

In het midden de door de Russen opgeleide terreurleider Abu Mazen.

Ook Spanje en Frankrijk hebben bekend gemaakt aan te willen schuiven. Het lijkt een trend te zijn geworden in Europa. Daarmee wordt de morele verdorvenheid van de Europese wegwijzers nog maar weer eens goed duidelijk en ook hoe diep de haat zit tegen de staat Israël en het Joodse volk. Ze weten dat indien Israël bereid zou zijn hun historisch kerngebied Samaria en Judea af te staan, het niet meer in staat zal zijn om zijn resterende grondgebied afdoende te verdedigen. Het gaat helemaal niet om vrede of recht. Het gaat om Israëlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar Israëls vernietiging. De misdadigers van Hamas worden voorgesteld als “rebellen”, want om ze te kwalificeren als “islamitische terroristen” en moordenaars is in het Westen “zeer ongepast”. Ook wordt er alles aan gedaan om hen niet met het woord “islam” te associëren.

Abu Mazen en niemand anders is verantwoordelijk voor de huidige golf van geweld  in en rond Jeruzalem. Zo zond hij een condoleancebrief aan de familie van de terrorist Ibrahim Khalil Hijazi die probeerde Rabbi Yehudah Glick te vermoorden. De terrorist werd die later door Israëlische troepen gedood. In de brief drukt Mazen zijn “oprechte medeleven” uit over de dood van de terrorist en schrijft verder:“Woedend ontvingen wij het nieuws van de laaghartige misdaad, de moord die is gepleegd door de terroristen van het Israëlische bezettingsleger, op uw zoon. Die zal naar de hemel gaan als martelaar in het verdedigen van de rechten van ons volk en van haar heilige plaatsen.” Arabieren in Jeruzalem dansten in de straten en deelden snoep uit als de uiting van grote vreugde over de poging tot moord op Yehuda Glick. “Moge Allah de schutter zegenen”, vertelden passanten tegen Israëlische verslaggevers, terwijl feestelijk vuurwerk afging op de achtergrond en feestmuziek werd gespeeld. De PLO-Tv heeft voorafgaand aan de moordaanslag minstens 19 keer een oproep uitgezonden van Mazen, waarin hij oproept “om elke mogelijk manier te gebruiken” om de Tempelberg te verdedigen omdat “zij (Joden) niet het recht hebben om die te bevuilen”. En de wereldleiders noemen deze terreurleider een vredespartner voor Israël, terwijl hij constant aanzet tot het plegen van geweld.

De PLO-propagandamachine is een campagne begonnen waarin men automobilisten oproept, hun auto als  wapen te gebruiken en op deze manier Israëliërs te vermoorden. Diverse stickers dienen daarbij als voorbeeld hoe ze dat kunnen doen. Op de avond van 5 november, raakten drie IDF-soldaten gewond toen een terrorist met zijn vrachtwagen opzettelijk op hen inreed. Klik hier voor de beelden. Een van de soldaten is inmiddels overleden. Het officiële PLO-persbureau Wafa meldde over deze terreuraanval: ‘Israëlische politie schiet Jeruzalemmer dood na auto-ongeluk’. Het bericht beweert dat de bestuurder de controle over zijn auto verloor. Pas toen de weduwe van de moordenaar hem openlijk als ‘held en onze martelaar’ prees, corrigeerde Wafa het bericht. Een van de zonen van de terrorist zei, dat hij blij en trots op zijn vader was. Dat was al de tweede terreuraanslag in Jeruzalem die dag. Eerder pleegde de terrorist Ibrahim Al-Akari, een militant van Hamas, een soortgelijke aanslag door met zijn witte Ford Transit, opzettelijk in te rijden op een groep wachtende mensen bij een tramstation. Een agent van de grenspolitie, de 38-jarige Israëlische Jedan Assad overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Dertien anderen raakten gewond waarvan 4 tot 5 zeer ernstig.

Op woensdagavond 22 oktober 2014, raakten bij een terreuraanslag bij een tramhalte in Jeruzalem zeven mensen gewond, waarvan sommigen ernstig. Een baby van drie maanden in een kinderwagen, vloog door de klap ruim tien meter door de lucht en raakte zwaar gewond.

De baby Chaya Zissel Braun, doodgereden door een terrorist

Hulpverleners trachtten het kleine meisje nog te reanimeren maar ze bezweek enkele uren later aan haar verwondingen in het Hadassah Hospitaal. De moordenaar, een 20-jarige Abdelrahman a-Shaludi, inwoner van de wijk Silwan in het oostelijk deel van Jeruzalem, een gekend lid van Hamas die al eerder in de gevangenis zat voor misdaden, reed met zijn auto bewust in op een groep mensen die bij de halte Ammunition Hill op de sneltram stonden te wachten. Hij wilde daarna te voet vluchten, maar werd neergeschoten door een politieagent. De terrorist stierf in de nacht in het ziekenhuis. Zijn vader noemde de aanslag een ‘natuurlijk antwoord op de misdaden van de bezetting en de invasie van ons land door de Joden’ en zijn moeder prees hem als een martelaar. Sultan Abu-Einen, een hoge official van het PLO-bewind in Ramallah prees op Facebook ‘de heldhaftige martelaar’ voor zijn terreurdaad. De officiële Facebook pagina van de Fatah terreurbeweging meldde: “De held en martelaar Abdelrahman al-Shaludi, heeft een heilige daad verricht door kolonisten (baby van drie maanden) te overrijden in bezet Jeruzalem.”

In een normale wereld zou de internationale gemeenschap een scherpe veroordeling over dit soort aanslagen uitspreken, maar in deze wereld gaat het er anders aan toe. In deze wereld worden terroristen  als Mazen beloond met miljarden dollars aan donaties, en krijgt hij als extra bonus een grondgebied toegewezen dat eigendom is van de staat Israël. Het gaat om pure landroof maar desondanks ondervinden ze steun van de van alle ankers losgeslagen wereldleiders.

Ook een drietal kerkleiders in het Midden-Oosten hebben op 17 oktober 2014 in een open brief de Europese landen verzocht om de Staat Palestina officieel te erkennen met als hoofdstad het oostelijk deel van Jeruzalem. De ondertekenaars zijn de voormalige Latijnse patriarch van Jeruzalem, Michel Sabbah, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Theodosius Hannah en de voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, bisschop Munib Yunan. ‘Vanuit Jeruzalem, onze bezette hoofdstad, zenden wij onze dringende boodschap aan de hele wereld en vooral aan Europa. We zoeken naar gerechtigheid en vrede.  Europa heeft de morele, juridische en politieke plicht om Israël verantwoordelijk te stellen en de geweldloze initiatieven van de Palestijnen te steunen, en om de Israëlische bezetting te beëindigen.

Michel Sabbah, geboren in Nazareth in 1933, was de eerste Arabier, die door de katholieke kerk werd benoemd tot patriarch van Jeruzalem. Hij noemt Israël de oorzaak van het geweld in het Midden Oosten vanwege Israëls bezetting van Arabische grond. Sabbah zegt dat christenen in de PLO-gebieden een gerespecteerde, en beschermde groep vormen. Hij heeft herhaaldelijk het wereldwijde christendom opgeroepen tot verzet tegen Israël​​. Theodosius Hannah, geboren in 1965 in Galilea, werd voor zijn benoeming tot aartsbisschop herhaaldelijk gearresteerd en ondervraagd door de Israëlische autoriteiten. De autoriteiten beschuldigden hem van opruiing tegen de Joodse Staat. Hij noemt Hamaszelfmoordterroristen volkshelden waarop men trots mag zijn: ,,Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting.” Mounib Yunan, geboren in Jeruzalem in 1950, is een van de ondertekenaars van het controversiële Kairos Palestina document, waarin de Israëlische ‘bezetting van de Palestijnse gebieden’ wordt veroordeeld als ‘zonde tegen God’. Hij is sinds 2010 de hoogste vertegenwoordiger van de 70 miljoen Lutheranen in de wereld.

Israël is niet meer dan een nietig puntje op de wereldkaart, maar wordt gehaat door een groot deel van de wereldbevolking. De oorzaak van deze haat is de emotionele weerzin tegen de God van Israël, omdatZijn Woord onlosmakelijk verbonden is met het volk van Israël. Sinds 1948 is Israel weer als Godsvolk prominent aanwezig in het centrum van de volkerenwereld. Het is God die hen terug heeft gebracht naar de bergen van Israël. Velen zijn volkomen blind voor dit herstel. Het boek Openbaring vertelt over de dag dat God zal ingrijpen en de goddeloze naties die Zijn volk hebben gedemoniseerd en vervloekt, ter verantwoording zal roepen.

Advertenties

Qatar sponsor moslimterreur en uitbuiter van gastarbeiders

Door: Franklin ter Horst

In een vlaag van volledige verstandverbijstering heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 21 oktober 2014 onder meer Qatar (Katar) verkozen om met ingang van 1 januari 2015 de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC) te komen versterken. Het maakt kennelijk niet uit dat Qatar bekend staat als één van de grootste sponsoren van het hedendaagse moslimterrorisme. Bovendien heeft dit land een grondwet die gebaseerd is op de Sharia, en worden de mensenrechten van onder meer gastarbeiders op grove manier geschonden. In Qatar zijn conform de wet stokslagen en het stenigen van mensen legaal. Qatar, is een Arabisch emiraat in het Midden-Oosten, aan de Perzische Golf. Het grenst aan Saoedi-Arabië en ten oosten ligt van Bahrein. De huidige leider is emir Tamim bin Hamad al-Thani. Onder zijn leiding heeft Qatar zich ontwikkeld tot een gevaarlijke vijand van Israël en één van de belangrijkste sponsoren van diverse moordende islamitische terreurgroepen waaronder de terreurbeweging Hamas de demonen van ISIS en terreurgroepen in Libië. Op de Donor Conferentie voor Gaza van 12 oktober 2014 in Cairo, doneerde Qatar maar liefst 1 miljard dollar voor de reconstructie van de Gazastrook. Hamas zal dit geld ongetwijfeld gebruiken om wapens aan te kopen en terreurtunnels te bouwen in de strijd tegen Israël.

Tamin bin Hamad al-Thani, sponsor van islamitische doodsculturen

Qatar huisvest ondermeer Yusuf al-Qaradawi, de geestelijke leider van de Moslim Broederschap. Qaradawi staat bekend om zijn haatpredikingen op de extremistische moslimzender Al-Jazeera. Deze zender laat de kijkers al jaren in volle teugen meedrinken uit de door hen gepresenteerde anti-Israël gifbeker. Al Jazeera zetelt in Doha de hoofdstad van Qatar en is eigendom van Tamin bin Hamad al-Thani.

Daarnaast maakt Qaradawi gebruik van internet, Twitter en facebook, om de moslims wereldwijd op te hitsen en zich klaar te maken voor de jihad. Het is een extremist die de massa weet te mobiliseren en gebruikt al deze netwerken om de oprichting van een wereldwijde islamitische Unie te propageren en het Westen te destabiliseren. Ook roept hij met regelmaat op de Joden tot de laatste man uit te roeien en prijst hij Hitler voor de vernietiging van het Joodse volk. Ook vaardigde hij een fatwa uit waarin hij het vermoorden van de Libische dictator Moeammer Gadhaffi tot een religieuze plicht verhief.

In Qatar zetelt ook Hamasterreurleider en multimiljardair Khaled Meshaal. Ook deze, door Qatar zwaar gesponsorde terrorist dreigt met regelmaat met de vernietiging van Israël zoals op 15 maart 2014. Tijdens het 25-jarig jubileum van terreurbeweging Hamas, was hij voor het eerst van zijn leven op bezoek in Gaza om de feestelijke herdenkingen bij te wonen en werd hij door tienduizenden aanhangers hartstochtelijk toegejuicht. In zijn toespraak voor een geestdriftige menigte zei hij Israël nooit te zullen erkennen en strijd om Israël te verwijderen nooit op te zullen geven. Hij zei verder dat Jihad en gewapend verzet de juiste manier zijn om “Palestina” te bevrijden, en dat dit de plicht is van alle Arabieren en moslims. Hij zei voor niets anders te leven dan om Joden te doden en het Heilige Land te ‘bevrijden’ van hun aanwezigheid. Meshaal spoorde vaders aan hun kinderen al vanaf jonge leeftijd een verlangen naar de dood bij te brengen. ‘Jihad op de weg van Allah is het hoogtepunt van onze ambities … het is ons leven’, zei de terreurleider tijdens een ceremonie ter ere van moordenaars die werden gedood tijdens het uitvoeren van terreuraanslagen tegen onschuldige Israëlische burgers. Desondanks mocht hij totverbijstering van velen in Israël, aanschuiven bij de plannen van Obama’s trekpop John Kerry over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas m.b.t. de oorlog Protective Edge in de zomer van 2014. Deze plannen zijn notabene in overleg met Hamas’ vrienden Qatar en Turkijetot stand gekomen. Alleen Israëls felste tegenstanders mochten aanschuiven.

Meshaal verbleef jarenlang in Damascus onder bescherming van de Syrische dictator Bashar al-Assad maar werd begin 2012 Syrië uitgeschopt vanwege kritiek op zijn beschermheren. Meshaal zit nu in Qatar onder bescherming van de door olie schatrijk geworden voormalige kamelendrijvers die hem steunen in zijn plan de staat Israël te vernietigen.

Doha, Qatar. Hartelijke ontmoeting tussen de broeders in het kwaad Hamasterreurleider Khaled Meshaal en Moslimbroederschap extremistYusuf al-Qaradawi.

De kliek in Qatar is machtig geworden dank zij de aardgasvoorraden en de steun van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De leiders doen ijverig mee de hele wereld om te vormen tot een radicale islamdictatuur. Zij stonden mede achter de opstand in Tunesië, Libië, de terreur van Hamas in Gaza tegen Israël en tegen het bewind van Bashar al-Assad. Prinses Sheikha Hind bin Hamad bin Khalifa van Qatar noemt op Twitter de steun van haar land aan de jihadisten in Syrië een regelrechte schande in de geschiedenis van Qatar.

Jihadisten in Irak en Syrië vertellen hoe ze van wapens en munitie worden voorzien en daarna voor een verdere opleiding naar Qatar worden gebracht in een steunpunt vlakbij de grens met Saoedi-Arabië. In Qatar bevinden zich meerdere Amerikaanse steunpunten. Hier worden ze drie weken lang getraind in het gebruik van de meest moderne wapens, waaronder zware antitankwapens. Ook leren ze gevechtstechnieken, het leggen van hinderlagen voor voertuigen en het oprichten van straatblokkades. Dat vertelde een gemaskerde jihadist, die slechts met “Hussein” werd aangesproken. Klik hier voor de bron waaruit deze informatie afkomstig is.

De Qatarse leider Tamin bin Hamad al-Thani, zit ook achter oproepen tot een boycot van Israël. Meer dan 500 wetenschappers hebben daar gehoor aan gegeven en een petitie ondertekend waarin Israël ervan wordt beschuldigd de rechten van de Palestijnen te schenden en Palestijns land bezet te houden. Het gaat onder meer om medewerkers van Amerikaanse elite-universiteiten zoals Harvard, Yale en Princeton. Met de ondertekening verplichten zij zich, niet aan projecten of bijeenkomsten mee te werken die door Israëlische academische instituten worden geïnitieerd. Zij willen dergelijke projecten niet financieren, er geen lezingen geven, niet aan conferenties in dergelijke instituten deelnemen en geen artikelen in Israëlische vakbladen publiceren. Ook wat dit betreft zal Qatar wel flink met de oliegeldbuidel gerammeld zijn.

Ook zou Qatar de relschoppers die al maanden rotzooi schoppen op Israëls Heilige Tempelberg van de nodige gelden voorzien.  Het doel hiervan zou zijn, Jordanië als de beschermheer van de Al Aqsa moskee in een slecht daglicht te stellen en het Koninkrijk Jordanië te destabiliseren. De door Qatar gesteunde demonen van IS(IS) hebben hun blik immers ook gericht op Jordanië.

Zoals bekend is Qatar gastland van de 22ste editie van het FIFA wereldkampioenschap voetbal in 2022. De keuze voor Qatar leidde tot heel wat mondiale tegenstand temeer omdat in juni 2014 de Britse krant ‘The Sunday Times’ meldde dat stemgerechtigde FIFA-leden zijn omgekocht om op Qatar te stemmen. Negen stadions worden nieuw gebouwd en drie bestaande stadions worden gerenoveerd en daarvoor zijn honderdduizenden gastarbeiders aangetrokken die onder erbarmelijke omstandigheden leven en als slaven worden behandeld.  Door levensgevaarlijke en arbeidsomstandigheden hebben al tientallen van hen het leven verloren. Ze wonen in smerige barakken waar het ongedierte in rondkruipt, zonder fatsoenlijk sanitair en zonder airco, soms met twaalf man in een ruimte en dat bij een hitte van 50 graden Celsius. Ondanks beloften hier wat aan te doen, bleek de uitbuiting van onder meer Nepalese migranten ook in de zomer van 2014 nog steeds voort te duren. Ze worden tot op het bot uitgebuit. Velen van hen worden gedwongen aan het werk gezet en krijgen hun loon niet uitbetaald, omdat er wordt gevreesd dat ze anders de benen nemen om dit slavenbestaan te ontvluchten. Ook worden paspoorten afgepakt.

De slaven van Tamin bin Hamad al-Thani slaven

Deze migranten kunnen in Qatar hun rechten op geen enkele manier afdwingen. Vakbonden zijn verboden, het afsluiten van cao’s is onmogelijk en elke poging om de werkers te organiseren, heeft verregaande gevolgen. “Qatar is het rijkste land van de wereld, maar toch mag een Nepalese bouwvakker al blij zijn als hij 400 dollar per maand verdient”. Deze arbeiders, die met beloftes van goede lonen en prima omstandigheden naar Qatar worden gelokt, maken het mogelijk dat het WK Voetbal hier in 2022 plaatsvindt. In de komende jaren heeft men nog 1 miljoen arbeidskrachten extra nodig. Om evenzeer te worden uitgebuit!

Zoals gezegd heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 21 oktober 2014 Qatar verkozende Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC)te komen versterken. Een regelrechte aanfluiting gezien de wandaden van dit bewind. Van de andere kant is de UNHRC ook een club die het nagenoeg alleen maar op Israël heeft voorzien. De UNHRC is in 2006 opgericht als opvolger van de op 10 december 1946 opgerichte United Nations Commission on Human Rights. De voormalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan stelde in 2006 voor deze club op te heffen en te vervangen omdat het teveel gepolitiseerd was geworden en dat landen erin toetraden om de misdaden van hun eigen regeringen af te schermen.In die tijd was zelfs het Libië van Moeammer Gadhaffi voorzitter van deze commissie terwijl Israël werd vergeleken met een kankergezwel en met nazi-Duitsland. Deze club moet vandaag doorgaan voor ‘onafhankelijk’ en ‘waarheidsgetrouw’ maar dat is totaal niet aan de orde want sinds 2006 is het nog steeds praktisch alleen Israël wat hun agenda domineerd alsof er geen andere problemen in de werld zijn. Sinds 2006 heeft dit VN-orgaan in totaal ruim 40 veroordelingen uitgesproken waarvan 33 m.b.t. Israël.

Van de tien speciale noodbijeenkomsten van de raad, waren er zes gericht op Israël, terwijl de terreur van Hamas volledig werd doodgezwegen. Geen enkel land in de wereld wordt ze gediscrimineerd als Israël. Het zijn nog steeds de grootste mensenrechtenschenders die in deze club de dienst uitmaken. Deze Mensenrechtenraad is niets anders dan een politiek orgaan dat zich ten doel heeft gesteld, de positie van Israël verder te ondermijnen. Dus wat dat betreft kan Israël door het lidmaatschap van Qatar nog veel meer veroordelingen tegemoet zien. Of het nu gaat om de UN Human Rights Council (UNHRC), de UN Security Council, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) of de United Nations Educationel Scientific and Cultural Organisation (UNESCO),  allemaal houden ze zich bezig met het demoniseren van Israël.

Pechtold is een oorlogsmisdadiger!

Pechtold is een oorlogsmisdadiger!

Onze eerste Nederlandse kakkerlak, Alexander Pechtold! ISIS een bevrijdingsbeweging? De man heeft kennelijk al lang geleden zijn verstand verloren! Een trap na aan alle vermoorde slachtoffers! Pechtold heeft geen idee van de feiten, ISIS is geen bevrijdingsbeweging maar een terroristenzooitje – Wilders is geen kille fascist – maar we moeten vaststellen dat Pechtold een eurofiele antisemitische en antichristelijke populist is!10174935_627167274060775_3731908870615560950_n

De extremistische groep Islamitische Staat geeft openlijk toe dat hij honderden yezidivrouwen en -kinderen gevangen heeft genomen en als slaven heeft verkocht. Mensenrechtengroepen en de Iraakse overheid beweren dat al langer, maar het wordt nu door IS zelf bevestigd in een eigen propagandablad. Tienduizenden yezidi’s vluchtten in augustus voor IS de bergketen Sinjar op. Honderden werden gedood en honderden vrouwen en kinderen gevangengenomen.

De strijd van Islamitische Staat (IS) tegen yezidi’s in Irak is mogelijk een poging tot genocide. Dat zei de adjunct-secretaris-generaal voor de mensenrechten van VN Ivan Simonovic dinsdag. „Feiten duiden erop dat acties tegen yezidi’s mogelijk een poging tot genocide zijn”, vertelde Simonovic na een bezoek aan Irak. De yezidi’s werden in juni in het noorden van Irak verrast door de snelle opmars van IS. Velen vluchtten in paniek de bergen in, veel anderen zouden door strijders van IS zijn vermoord.

Iranconflict: Groot-Brittannië zou niet meer in staat zijn om oorlog te voeren tegen een islamitisch land

Het was de afgelopen jaren al te zien in conflicten waarbij Israël betrokken was: Groot-Brittannië was politiek verlamd. Het belang en de wil van de Britse bevolking telde niet meer, alleen nog maar de wens van de tot terreur bereide islamitische minderheid. Zelfs de moslims die in politiedienst waren en moesten zorgen voor de beveiliging van de Israëlische ambassade oefenden druk uit op de staat – aldus geschied in de zomer van 2006 in de Libanonoorlog of in 2010.

Nu is het duidelijk voor de Britse regering dat zij niet meer in het belang van de Britse bevolking kan handelen; en ook niet meer in het belang van de “Joodse wereldfinanciën”, zoals veel samenzweringstheoretici nog altijd geloven. Er zijn te veel tot geweld bereide moslims in Londen. En ze kunnen ook niet voorbijgaan aan de dreiging van Lord Ahmed infebruari 2009, die 10.000 tot geweld bereide jihadisten in een “demonstratie” naar het Britse parlement wilde laten optrekken mits de regering niet naar de wil van de moslims zou handelen en Geert Wilders op illegale wijze de komst naar Engeland zou verbieden.

Daarom komt deze melding vandaag alleen maar als een verrassing voor vergeetachtige journalisten en voor de nog vergeetachtiger regeringspolitici:

De nauwe vriendschap van de VS met Groot-Brittannië heeft in de atoomruzie met Iran blijkbaar grenzen: Volgens “The Guardian” willen de amerikanen in het conflict Britse militaire bases gebruiken – Londen wijst deze eis af. (…)

De aanvraag van de VS zou betrekking hebben op meerdere bases, bericht de krant onder verwijzing naar Britse regeringsvertegenwoordigers. Het zou om steunpunten in Groot-Brittannië en Britse militaire bases op het Middellandse Zee-eiland Cyprus gegaan zijn. Ook wilde Washington voor militaire vluchten gebruik maken van de Amerikaanse bases op het eiland Ascension in de zuidelijke Atlantische Oceaan en van Diego Garcia in de Indische Oceaan. Ascension behoort tot de Britse overzeese gebiedsdelen, Diego Garcia is eveneens Brits territorium.

Washington zou “verrast” geweest zijn over de afwijzende houding van Londen, zei een Britse regeringsvertegenwoordiger tegen de krant. DE VS zouden in ieder geval gerekend hebben op het verzet van de Liberaal-democraten, maar ook politici van de Conservatieven zouden hun “nee” kenbaar hebben gemaakt.

Een woordvoerster van de Britse regering zei tegen het persbureau AP dat de Britse regering in het verleden coöperatief geweest zou zijn, als het ging om het gebruik van Britse militaire basis door de VS. Zo maakte het Amerikaanse leger gebruik van Britse steunpunten om zich voor te bereiden op de invasie in Irak in 2003 (…).

Der Spiegel

De gebruikelijke samenzweringstheorieën, die overigens vaak terug te leiden zijn tot de internationale linkse en rechtse extremisten en met een beetje moeite tot aan Iraanse bronnen, beweren eenstemmig dat de wereld door een “Joodse oligarchie” geregeerd zou worden. Het kan zijn dat dit in het verleden zo was. Deze samenzweringstheorie wordt in stand gehouden, omdat de autochtone volkeren van Europa al lang gemerkt hebben dat zij via democratische weg niets meer te zeggen hebben, dat ze door vreemden worden geregeerd. Maar omdat zulke samenzweringstheorieën worden aangestuurd door schimmige figuren op de achtergrond, valt het nergens meer op dat overal waar Joodse en islamitische politici in Europees land met elkaar in conflict komen, de moslims winnen. Dat is hetgeen de samenzweringstheorieën proberen te verheerlijken. Dat was onlangs het geval bij de Franse politicus Jean-François Copé en bij de conflicten van de Joodse minister David Milliband in Londen – want op het moment van de gelinkte incidenten was hij Minister van Buitenlandse Zaken in de Britse regering.

Bron:

http://www.kybeline.com/2012/10/27/irankonflikt-grosbritannien-ware-nicht-mehr-imstande-gegen-einen-islamischen-staat-krieg-zu-fuhren/

25 oktober 732: Karel Martel redt Europa

(Door: Michael Stürzenberger)

Afgelopen donderdag 1280 jaar geleden redde Karel Martel, de legeraanvoerder van het Frankisch-Germaanse rijk, Europa van de aanstormende  islamitische legers. Dit beslissende gevecht wordt in het Arabisch ook de Slag aan de “balat asch-schuhada” (“Straat van de martelaars voor het geloof”) genoemd. De enorm snelle expansie van de moslims, die honderd jaar daarvoor het gebied van het huidige Saoedi-Arabië met het doel van de wereldverovering voor Allah hadden verlaten, kwam hier Godzijdank eerst ten einde.

De betekenis van deze Slag bij Tours en Poitiers zou in kringen van historici volgens de Duitse Wikipedia weliswaar niet onomstreden zijn, maar wie de agressieve uitbreiding van het islamitische rijk sinds 632 bekijkt, twijfelt er waarschijnlijk nauwelijks aan dat de 80.000 Arabische jihadisten bij een overwinning op Karel Martel bijna zeker Europa veroverd zouden hebben. Wikipedia zegt over de historische opvatting vanuit islamitisch oogpunt:

Anderzijds is de slag ook bij de moslims in historische herinnering gebleven als “Slag van de miljoenen tranen”, o.a. op grond van de dood van de bekwame legeraanvoerder Abd ar-Rahman. Bij moslims leeft tot op de dag van vandaag het idee dat het destijds bijna gelukt zou zijn de christelijk-westerse cultuur volledig te overrompelen. Er diende alleen nog een restant van christelijke heerschappij in het noordwesten van Spanje worden vernietigd, wat echter vanwege het bergachtige terrein niet lukte. Bovendien werden de islamitische legers op grond van klimatologische omstandigheden en een steeds langer worden aanvoerroute eraan gehinderd verder op te rukken.

De islam is volgens de erfenis van de profeet en diverse verzen van de koran per slot van rekening verplicht om alle andere religies te onderwerpen. Zie soera 9, vers 33: Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn” en soera 48, vers 28: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende.

Ali Bardakoglu, president van het bureau voor religieuze aangelegenheden in Turkije (Diyanet) en tegelijkertijd de hoogste autoriteit van de islamitische “religie” in Turkije, vult aan:

“De koran schrijft voor dat men de mensen door wijsheid en rede moet overtuigen. Als de heidenen dit echter willen verhinderen, dan staat de koran het toe om ook tegen ze te vechten”.

Slag bij Poitiers en Tours (732 na Chr.)

Ook Erdoğan (De wereldheerschappij van de islam), Ahmadinejad (“De islam is de enige legitieme religie”) en vele andere islamitische leiders vertegenwoordigen het idee van de islamitische wereldheerschappij. Militair-historisch is het aan de christelijke soldaten in1529 voor Wenen, in 1565 op Malta, in 1571 tijdens de Zeeslag bij Lepanto en in 1683 nog een keer voor Wenen te danken dat Europa niet het slachtoffer werd van de overval van de halvemaan.

Het lijdt verder geen twijfel dat de huidige veroveringsstrategie de ondermijning van binnenuit is. Door middel van de geboorte-jihad dienen de noodzakelijke meerderheden gecreëerd te worden om via democratische middelen het doel te bereiken en de “ongelovigen” onder de door de koran geëiste heerschappij van de islam te dwingen. Vergeet nooit de woorden van Erdoğan, die hij in 1998 openlijk in Turkije sprak:

“De democratie is alleen maar de trein waar we opspringen, totdat we ons doel bereikt hebben. De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten”.

Een duidelijke oorlogsverklaring. Iets gelijksoortigs formuleerde een imam uit Izmir in 1999 tegenover de christelijke deelnemers aan een dialoog:

“Dankzij jullie democratische wetten zullen we jullie overmeesteren, dankzij jullie religieuze wetten zullen we jullie overheersen”.

De toenmalige Algerijnse staatspresident Houari Boumedienne voorspelde in 1974 al voor de VN:

“Ooit zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om binnen te dringen op het noordelijke. Zeker niet als vrienden. Want ze zullen komen om het te veroveren. En ze zullen het veroveren door het noordelijk halfrond met hun kinderen te bevolken. Het lichaam van onze vrouwen zal voor onze overwinning zorgen.”

Beleg van Malta (1565 na Chr.)

In Duitsland zei de ondernemer en het SPD-lid Vural Öger voor een groep Turkse ondernemers:

“Datgene waar Kamuni sultan Süleyman in 1529 met de belegering van Wenen is begonnen, zullen wij d.m.v. de immigratie, met onze krachtige mannen en gezonde vrouwen realiseren”.

De voormalige voorzitter van de islamitische gemeenschap Milli Görüs, Mehmet Sabri Erbakan, zei volgens een rapport van de Beierse binnenlandse veiligheidsdienst in 2001:

“De Europeanen denken dat de moslims alleen naar Europa gekomen zijn om geld te verdienen. Maar Allah heeft een andere plan”.

Wie ooit te maken had met intensieve straatruzies met moslims in de voetgangerszones van dit land, kon zulke uitspraken al vaak horen:

“Jullie kunnen doen wat jullie willen. De islam zal hier sowieso weldra heersen”.

Het ergste wat ons in het voetgangersgebied van München naar het hoofd werd geslingerd door een schijnbaar goed geïntegreerde Bosnische moslima, was:

“Jullie klotenchristenen! Als we eerst maar aan de macht zijn, hangen we jullie allemaal op!”

Er is veel rust en kalmte voor nodig om zulke verbale aanvallen in je eigen land aan te moeten horen zonder de ons toegedichte Duitse zelfbeheersing te verliezen. Het is echter typerend voor de geweldsverheerlijkende ideologie van deze macht opeisende politieke religie.

Zeeslag bij Lepanto (1571 na Chr.) 

Het is nu aan ons om deze veroveringsdrang ultimatief een halt toe te roepen. In München zullen we met het referendum over de schandaleuze bouw van het Europese islamitische centrum voor een dijkdoorbraak zorgen, waarvan een taboeloze publieke discussie het gevolg zou kunnen zijn.

Daarna gaat het dan consequent verder: of met het zweren op de grondwet door alle islamitische organisaties met de gelijktijdige afzwering van geweld, moord en de totalitaire heerschappijaanspraak, of gewoon het verbod op de islam vanwege zijn grondwetvijandigheid.

Wat er echter van de islam overblijft als je al die geweldsverheerlijkende en moord legitimerende verzen doorstreept, beantwoordt de blinde sjeik Omar Abdel Rahman van de Al-Azhar universiteit in Cairo in 1980 aan studenten:

“De jihad en het doden zijn het hoofd van de islam. Als men deze wegneemt, dan onthoofd men de islam”.

Uit het zicht van alle “ongelovigen” is een “onthoofde” islam beter dan zich brutaal door de islam te laten onderwerpen. Het zal spannend zijn hoe al die “gematigde”, “Verlichte” en “democratiebewuste” islamitische “hervormers” zich zullen gedragen. Bij de ondertekening van de onherroepelijke afwending van Allahs moordbevelen uit de 7e eeuw zullen de leugenaars van de oprechten gescheiden worden.

“Een “verder zo” in het eeuwige dialoog/dialeugen-gekibbel leidt tot de onherroepelijke aanstaande overwinning van de islam in de demografische wedloop tot de islamisering van Duitsland en Europa. Zo dreigde Nadeem Elyas, de oprichter van de Centrale raad van de moslims in Duitsland, op een katholiekendag of de seculiere rechtsstaat de onomstotelijke basis zou zijn:

“Ja, zolang moslims in de minderheid zijn”.

Wie nu nog niet heeft herkend dat de islam een existentiële bedreiging voor onze Europese beschaving vormt, is óf niet geïnformeerd, ideologisch verblind, een onverbeterlijke “goedmensch” of een heel bewuste ondersteuner van de islamisering.

Beleg van Wenen (1683 na Chr.)

Moslim legt uit: radicaal is de norm dankzij islamitische opvoeding

Celal Altuntas legt helder uit, dat normen en waarden vanaf de eerste socialisatie worden aangeleerd en dat vanuit de islamitische opvoeding de radicale norm als basis wordt gesteld. Hij vergelijkt de opvoeding met het programmeren van de hersenen, waarbij ook virussen geïnstalleerd worden. Een helder betoog voor de analytische lezer, al is zijn intentie anders dan het resultaat.

 Ik was zo’n radicale jongere, die vond dat vrouwen in het openbaar bedekt moesten zijn, zich kuis behoorden te gedragen, geen hand mochten geven aan mannen en gehoorzaam moesten zijn aan hun mannelijke familieleden. In mijn wereld (de islamitische wereld red.) bestond geen begrip voor ongelovigen en andere religies. Niemand wordt radicaal geboren. Normen en waarden krijgen we vanaf onze eerste socialisatie aangeleerd. Die vormen ons karakter, onze identiteit en bepalen ons ‘zijn’. Wij komen ter wereld als een computer waar allerlei software van onze cultuur op wordt geprogrammeerd.”

 De radicale norm is het directe gevolg van de islamitische opvoeding met de leer van Mohammed als leidraad. Hier heeft de westerse gemeenschap geen enkele invloed op. Door de ouders wordt de radicale norm in de hersenen van de jonge moslim geprogrammeerd. Dat islam onverenigbaar is met de westerse cultuur, wordt hiermee nogmaals onderstreept, alsook als Celal aangeeft, dat moslimjongeren een identiteitscrisis ervaren.

 “Moslimjongeren behoren volgens hun culturele (islamitische red.) codes de familie-eer te beschermen. Handelen ze niet volgens die codes, dan zijn ze verwesterd en worden ze verstoten door hun familie en vallen ze buiten hun culturele groep. Deze existentiële angst is een vorm van culturele (islamitische red.) indoctrinatie. Wanneer moslimjongeren zich wél volgens de codes van hun cultuur en religie gedragen, krijgen ze van hun westerse omgeving het verwijt dat in hun cultuur blijven hangen. Ze bevinden zich letterlijk in een culturele spagaat.”

Doordat moslimjongeren zich dankzij de spagaat nergens thuis voelen, niet bij hun ouders, niet in hun (moslim)gemeenschap en niet in de (westerse) maatschappij, zijn zij vatbaar voor ronselaars van Islamitische Staat, legt Celal uit. Dit is natuurlijk niet correct geconcludeerd. Zonder islam, geen spagaat. Zonder de islamitische opvoeding en zonder sympathie voor het geweld waartoe Mohammed opdracht geeft, zijn de jongeren geenszins vatbaar voor IS. Andersom zijn er vele Islamitische Staat slachters, die nooit in een dergelijke spagaat zijn geraakt, omdat zij in een islamland zijn opgegroeid. De overeenkomst tussen moslims uit Nederland die gaan slachten voor IS en moslims uit islamlanden die gaan slachten voor IS, is islam. Islam maakt moslimjongeren vatbaar voor ronselaars van Islamitische Staat.

Maar die spagaat is wel van groot belang in het duiden van het islamprobleem in Nederland en in landen die niet islamitisch zijn.

“Is het dan verwonderlijk dat deze kwetsbare, onzekere en maatschappelijk gemarginaliseerde jongeren radicaliseren? In extreme gevallen ernstige misdaden begaan, zoals het vermoorden van hun vrouwelijke familieleden?” – vraagt Celal zich af.

Celal, mag ik je erop wijzen, dat je zelf aangeeft, dat je als jongere vond dat vrouwen in het openbaar bedekt moesten zijn, zich kuis behoorden te gedragen, geen hand mochten geven aan mannen en gehoorzaam moesten zijn aan hun mannelijke familieleden? Dat in jouw wereld (de islamitische wereld red.) geen begrip bestond voor ongelovigen en andere religies? Je bent dus niet gaandeweg geradicaliseerd, je was reeds radicaal – volgens westerse normen en waarden – vanaf je jongste jaren, dankzij de islamitische opvoeding, dankzij de leer van Mohammed, dankzij islam.

Het feit dat islamitische jongens zoals jij in extreme gevallen ernstige misdaden begaan, vindt de grondslag in die islamitische opvoeding. Je geeft eerwraak als voorbeeld van een ernstige misdaad, terwijl dit volgende islamitische wetgeving geen ernstige misdaad, maar een islamitische plicht betreft. Een beter voorbeeld van een ernstige misdaad, is bijvoorbeeld het beroven en vermoorden van een niet-islamitische juwelier. Als je geen begrip hebt voor ongelovigen en je niet thuis voelt in de westerse maatschappij, is er geen sprake van een schuldgevoel of een emotionele drempel, die je weerhoudt van een ernstige misdaad jegens een (ongelovig) niet-islamitisch slachtoffer.

Celal, jij was zo’n radicale jongen, waar Islamitische Staat op loert, stel je. Met jouw betoog wordt duidelijk, dat iedere jongen, die is opgevoed met de leer van mohammed als leidraad, een potentiële IS-slachter is. Ook bevestig je nogmaals dat islam onverenigbaar is. Het is bijna misdadig te noemen, dat moslimjongeren moeten opgroeien in een dergelijke culturele spagaat. Dat gun je niemand. Ook is het door de overheid importeren van islam misdadig te noemen, aangezien dit tevens vele misdaden jegens de westerse gemeenschap tot gevolg heeft. Een lose-lose situatie inderdaad.

De door jou genoemde factoren, zoals structureel lager schooladvies (stop met Arabisch spreken thuis en jongeren zullen beter presteren op school), discriminatie op de arbeidsmarkt (imago is  zelf gecreëerd door de negatieve gevolgen voor de westerse gemeenschap van de islamitische opvoeding), etnisch profileren (zonder profileren, is het probleem dat je zelf bevestigt niet te analyseren en blijven oplossingen uit), juridische ongelijkheid (sharia is nog niet ingevoerd, hoor), plus de harde, polariserende taal in de politiek en de media (de realiteit is hard), dragen niet noemenswaardig bij aan radicalisering.

Nogmaals, je geeft zelf aan dat vanuit de islamitische opvoeding, radicaal de norm is. Je was al radicaal voor je een vmbo-advies kreeg, voor je een eerste afwijzing van een werkgever ontving, voor je etnisch werd geprofileerd, voor de sharia werd ingevoerd (ha) en voor je ooit van Geert Wilders gehoord had. Want hoe jij dacht over vrouwen en ongelovigen, komt niet voort uit deze drogredenen, maar uit je opvoeding, uit hetgeen in je hersenen is geprogrammeerd, het islamitische virus.

Ironisch dat je zegt dat je uiteindelijk afstand hebt kunnen nemen van  verschillende vormen van radicalisme door de liefde en warmte van je ouders, die met je in gesprek bleven. Als zij de radicale norm niet vanaf je geboorte in jouw hersenen hadden geprogrammeerd, je niet hadden opgevoed met de leer van mohammed als leidraad, was je niet in een spagaat geraakt en was je nooit de radicale jongen geweest waar Islamitische Staat op loert.

Islam is onverenigbaar, radicaal is de norm.

Maiwand Afghani is sinds zijn 6e levensjaar in Nederland. Hij verheerlijkt steniging volgens de sharia en hij zegt niet-islamitische vrouwen een hoofddoek op te doen om zichzelf te beschermen tegen Maiwand. Dit zijn niet de meest extreme ideeën hij erop nahoudt. Ligt een gebrek aan kansen ten grondslag aan zijn denkwijze? Neen. Islam en de 1400 jaar oude opdrachten van een geesteszieke ‘profeet’ liggen hieraan ten grondslag. Islam is historisch radicaal en programmeert moslims radicaal.

Zij verkrachtten me, poogden me te scalperen en te vierendelen!

Zij verkrachtten me, poogden me te scalperen en te vierendelen!

Velen lijken het alweer te zijn vergeten, sommigen hebben nooit geweten wat Lara Logan overkwam in Egypte op het Tahrirplein. Daarom is het van belang hier nogmaals aandacht aan te besteden. 

Lara is een Amerikaanse journalist voor het progamma ’60 minutes’ en vertrok richting het Tahrirplein in Egypte toen Mubarak vanwege de zo bejubelde ‘Arabische Lente’ was afgezet. Het moest een reportage over een historische islamitische feestdag worden. De Arabische Lente, bleek een islamitische horrorwinter en de historische feestdag, werd voor Lara de meest gewelddadige dag van haar leven.

In de weken voor de val van Mubarak was het Tahrirplein bezet door voornamelijk seculiere studenten. Meiden zonder hoofddoek, jongens met het verlangen naar meer vrijheid. Maar op de dag Mubarak ten onder ging, werd het Tahrirplein overgenomen door moslims en mannen van de moslimbroederschap. Vrouwen met hoofddoeken en burka’s, mannen met islamitische barbaarse opvattingen. Naïef had Lara hier geen rekening mee gehouden.

Toen de batterij van de camera leegraakte en het licht uitging, ging ook het licht in het leven van Lara uit. Van alle kanten werd zij vastgegrepen, betast en al snel bruut verkracht. “Ze is een Jood!” en “trek haar broek uit”. (Toen Annabel Nanninga verslag deed van de pro-ISIS demonstratie, hoorde zij hetzelfde; “trek haar broek uit!”. Dit was het moment dat Nanninga wist dat ze weg moest komen. Zij is door de politie ontzet. Hetgeen Lara is overkomen, is Annabel bespaard gebleven. Maar het risico was daar. Hier in Nederland.)

Al snel was de kleding van het lichaam van Lara afgetrokken. Een duidelijke niet-islamitische vrouw, waarvan ook nog eens werd geroepen, dat zij een Jood is. Dat was voldoende om haar bruut verkrachtend te vermoorden. Tientallen verschillende islamitische mannen trokken aan haar armen en benen, in een poging haar te vierendelen. De mannen trachtten haar tevens te scalperen. En het meest bruut voor een vrouw, was de inwendige schade de islamitische mannen haar hebben toegebracht met emotionele, traumatische beschadiging voor de rest van haar leven.

Tientallen mannen hebben hun handen tot aan de ellebogen in haar vagina en anus geduwd. Verkrachten tot de dood erop volgt, was de intentie. Ze is geen moslima, dus is ze vogelvrij volgens de opdrachten van Mohammed (Soera An-Noer (Het Licht) vers 31 + Surat Al-Ahzab 33:59) en is alles toegestaan. Opgevoed met de leer van Mohammed als leidraad, was er geen sprake van enig geweten met betrekking tot verkrachting en poging tot moord op een ongelovige vrouw. De moslims, die nooit zijn gestraft voor deze daden, slapen er geen seconde minder om. Het enige hen mogelijk wakker houdt, is het feit zij gefaald hebben, het karwei af te maken. Lara leeft nog. Fysiek hersteld. Emotioneel en mentaal voor altijd zwaar beschadigd.

Luister naar haar verhaal en besef dat het verkrachten van ongelovige vrouwen volgens de koran is toegestaan en Mohammed zelfs de opdracht geeft, ongelovige vrouwen tot seksslaven te nemen. Verkrachting komt overal voor, het houden van slaven ook, maar alleen vanuit islam is het letterlijk toegestaan en wordt hiertoe opdracht gegeven;

Durf te luisteren, durf te beseffen en durf te huiveren!