Europe pays everything!

Europe pays everything!

Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa beschouwen, stel ik mij d vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit?

Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen?

Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog moslim.
Wanneer op nagenoeg alle TV kanalen Unicef oproept om te de hongersnood in de hoorn van Afrika te verhelpen, wil ik de aandacht van iedereen toch vestigen op het feit dat de betrokken Afrikaanse staten merendeels moslim zijn en dat die moslimbroeders onderling oorlog voeren, daardoor hongersnood veroorzaken en zonder verpinken elkaar uitmoorden.

Wat doen hun moslimburen? Marokko? Egypte? Tunesië? NIETS ! En de Rode Halve Maan smile-emoticon Rode Kruis van moslims) NIETS !

Want zijn wij die moeten geven … ondanks een schuld van 2000 miljard EUR, die we verplicht jaarlijks moeten lenen … bij de Golfstaten !

Met deze manna, bouwt de Perzische moslim Golf luxehotels, futuristische steden, koopt ze vliegtuigen, grote luxewagens, en schaatsbanen en skipistes … in de woestijn.

Dat is de liefdadigheid van die religie. Want in plaats dat de Arabische Emiraten hun geldbeugel zouden aanspreken om hun geloofsgenoten te helpen, willen ze dat het de westerse arbeiders en de werkende klasse van de stoute westerlingen de hulp betalen … uit medelijden voor onbekenden die zelf geen medelijden hebben met hun eigen geloofsbroeders.

Terwijl een groot deel van de moslimwereld dieper wegzinkt in ellende, hongersnood en oorlogen, terwijl de Golfstaten niet meer weten hoe hun immens fortuin op te doen, ontschepen elke dag als een vloed de “boot-people” in Europa of verdrinken ze in zee, elke dag moorden krijgszuchtige troepen elkaar uit in naam van de Islam!

Vrouwen, kinderen en zieken worden systematisch vooruit geschoven om beter te kunnen inwerken op ons schuldgevoel en medelijden. Dan moet men weten dat de moslims meer kinderen maken dan zij kunnen voeden tenzij met de hulp en financiële gulheid van het westen.

Die blinde godsdienst is bezig de Westerse wereld te ontwrichten en naar de rand van de chaos te voeren.

Maar is het onze schuld dat de Islam zonder met of petroleum slechts miserie en oorlog voortbrengt?

Laat dat eens goed doordringen voor het te laat is!

Verspreid dit via internet want slecht via dit kanaal is er nog een vrijheid van meningsuiting in tegenstelling met de wereldpers die slechts gefilterde informatiekruimels debiteert.

Syrië in chaos

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 30 januari 2012) (Laatste bewerking: 26 december 2014)

Wat begon als een gewone demonstratie op 15 maart 2011 tegen het bewind van dictator Bashar al-Assad in Syrië, is uitgegroeid tot een onvoorstelbare slachtpartij door zowel het Syrische leger als door allerlei (buitenlandse) moslimbendes. De wereld beschuldigt het bewind van Assad van alle ellende in het land maar dat is maar gedeeltelijk waar. Alle partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De misdaden die de strijdende partijen onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend. Wie telt de doden nog? Tot en met 30 november 2014 zijn er 202.354 mensen om het leven gekomen waarvan maar liefst 63.074 burgers waarvan 10.377 kinderenAan de kant van het Syrische regeringsleger zijn 44.237 militairen om het leven gekomen en 28.974 groepen die aan de kant van Assad staan, waaronder 624 leden van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Aan de kant van de jihadisten vielen in totaal 59.948 doden waaronder leden van Al-Qaeda, de Islamitische Staat van Irak en de Levant (IS(IS) en het met al-Qaeda gelieerde al-Nusra Front. Een andere groep van bijna 3733 mensen werd als gestorven geregistreerd, maar hun identiteit is onbekend gebleven. Klik hier om te zien wat er gebeurt met terroristen die door het Syrische leger in een hinderlaag worden gelokt.

ISIS groeit in Syrië in een recordtempo. In de maand juli 2014 hebben zich tenminste 6000 nieuwe jihadisten bij ISIS aangesloten. Dat is de grootste uitbreiding tot nu toe in zo’n korte periode, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten op 19 augustus.Iets meer dan 1000 rekruten komen uit het buitenland, de rest komt volgens het Observatorium uit Syrië. Voor de recente groei bestond ISIS in Syrië naar schatting uit zo’n 50.000 moslimjihadisten.

De slachters van Al Nusra.

Mensen worden op een rij gezet en de mitrailleur erover, mensen worden van daken en bruggen gesmeten. Lichamen van gedode kinderen worden op film gezet en aan de horden journalisten aangeboden. Kinderen vanaf 1 jaar oud worden gemarteld en geëxecuteerd. Volgens het rapport kwamen de meeste kinderen (2223) om in Aleppo. Moslims tegen moslims. Moslims tegen christenen. Moslims tegen Alawieten. Moslims te Koerden en ga zo maar door. Het gebruik van barbaars geweld blijkt een zeer gewaardeerde eigenschap onder de volgelingen van de islam en daarom wordt er naar hartenlust verkracht, geplunderd, vernietigd en gemoord. Ze schamen zich nergens meer voor maar zijn eerder trots op hun misselijk makende daden.Het Syrische leger kan er trouwens ook wat van. Klik hier.

In een lang interview met de Wall Street Journal dat op 31 januari 2011 werd gepubliceerd, verklaarde de Syrische dictator Bashar al-Assad dat de Arabische opstand Syrië niet zou bereiken. Hij zei goed op de hoogte te zijn van wat er onder zijn volk leefde. Op 27 maart van dat jaar noemde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton Assad nog ‘een hervormer’. Sindsdien wordt Assad geconfronteerd met een door het Westen georkestreerde aanval op zijn positie. Uit alle aspecten van de Syrische crisis blijkt overduidelijk dat het gaat om een buitenlandse samenzwering. De wereld heeft kunnen zien hoe de doelbewust door het Witte Huis veroorzaakte Arabische Lente diverse moslimlanden in chaos heeft gestort. Volgens de Amerikaanse generaal  Wesley Clark is de beslissing om Assad van het wereldtoneel te verwijderen al kort na de aanslag op de Twin Towers in 2001 genomen. De samenzweerders achter de schermen waren dus al lang bezig het onkruid te zaaien dat nu weelderig opschiet in Syrië.

Tot voor een paar jaar geleden noemden John Kerry en een kleine groep VS-senators waaronder de voornmalige Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel en de voormalige minister van BZ Hillary Clinton, Bashar al Assad echter nog een edelmoedige, constructieve leider een reformer en een man van zijn woord.  Kerry vloog regelmatig naar Damascus, waar hij sprak en dineerde met Assad en zijn vrouw in het Naranj restaurant in Damascus. Ook maakten ze samen af en toe een ritje met de motor. Bij terugkeer in Washington noemde hij hij Assad  “mijn grote vriend”.In September 2009, noemde Kerry Syrië “een belangrijke speler in het brengen van vrede en stabiliteit in de regio” terwijl Assad zich in de praktijk bezig hield met haat-educatie tegen Israël, het onderdukken van de oppostie en steun aan de Libanese terreurbeweging Hezbollah.WikiLeaks maakte in februari 2010 bekend dat Kerry tegen de kamelendrijvers in Qatar had gezegd dat de Golan Hoogvlakte terug moet naar Syrië en dat de Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem gevestigd moet worden.

Iedere leek begint te beseffen dat buitenlandse machten in Syrië een vreselijk spel aan het spelen zijn waarbij de burgers weer het slachtoffer zijn. Reva Bhalla, vicepresident van de bekende strategische inlichtingenorganisatie STRATFOR, schreef in december 2011 een email over een bijeenkomst in het Pentagon met een onder andere een Amerikaanse kolonel en twee Britse en Franse afgezanten. Wat blijkt: toen al waren er Amerikaanse special forces actief in Syrië om de rebellen niet alleen te trainen, maar ook bij te staan in hun guerrilla- en moordcampagnes.

(*)Bewijzen hiervoor blijken ook uit gesprekken met rechtstreeks betrokkenen, die te zien zijn in een documentaire van de bekende Amerikaanse documentaireserie “Frontline” waaruit blijkt dat het Amerikaanse leger op een geheim steunpunt in Qatar rebellen opleid, in het kader van een “pilotproject”, om Syrische regeringstroepen en hun voertuigen te overvallen en “soldaten die een hinderlaag overleefd hebben definitief uit de weg te ruimen.” Deze documentaire, die op 28 mei 2014 door de televisiezender PBS werd uitgezonden, levert een unieke kijk op hoe de Obama-adminstratie de gewapende opstand tegen de Syrische president Bashar al-Assad ondersteunt.De jihadisten vertellen hoe ze van wapens en munitie worden voorzien en daarna voor een verdere opleiding naar Qatar worden gebracht in een steunpunt vlakbij de grens met Saoedi-Arabië. In Qatar bevinden zich meerdere Amerikaanse steunpunten. Hier werden ze drie weken lang getraind in het gebruik van moderne wapens en speciale gevechtstechnieken, ze kregen echter ook uniformen en laarzen. “Ze leerden ons hinderlagen te leggen voor voertuigen van het regime of andere tegenstanders en het oprichten van straatblokkades”, vertelde een gemaskerde strijder, die slechts met “Hussein” werd aangesproken, aan de journalist.(*) Klik hier voor de bron waaruit deze informatie afkomstig is. .

Amerikaanse militairen houden zich ook in Saoedi-Arabië bezig met het trainen van jihadisten. Het traningsprogramma is gericht op het vechten in bewoonde gebieden. Ondanks de hulp van Washington dreigen onder meer Britse jihadisten de Verenigde Staten met aanslagen.

De ogen van “The prince of War” Barack Hoessein Obama zijn gericht op Assad en niet op de moordende en verkrachtende  jihadisten. Die blijken een vrijbrief te hebben hun gruwelijke misdaden ongestoord te mogen uitvoeren. In een rapport van de VN wordt een beeld van algemene wetteloosheid geschetst waarbij de daders zich onkwetsbaar voelen. Overal waar Washington zich met de interne aangelegenheden van land bemoeit, ontstaat chaos, moord en doodslag. Hoeveel mensenlevens daarmee gemoeid zijn, doet niet ter zake. Dood en vernietiging van hele dorpen en woonwijken worden veroorzaakt door de samenzweerders die in Syrië hun eigen belangen willen vestigen. Voor hen heeft het leven van het Syrische volk en de soevereiniteit van dit land geen enkele waarde. Het Witte Huis heeft zelfs besloten om de Syrische terroristen te voorzien van zware antitankwapens van het type BGM-71. Volgens Israëlische defensiespecialisten kan dit wapen de machtsbalans op het strijdtoneel radicaal veranderen.

De wereldleiders willen ons doen geloven dat het in Syrië gaat om een spontane opstand van een sinds lang onderdrukt volk maar in werkelijkheid is er nooit sprake geweest van een ‘volksopstand’ noch van een ‘burgeroorlog’ vanuit de bevolking tegen het bewind van dictator Assad. Er heerste onder de bevolking een grote veiligheid, een oosterse gastvrijheid, een harmonieus samenleven en een goedkoop en vrij welvarend leven. Niet dat Assad zelf een brave broeder is, verre van dat, maar regering, volk en land blijken vanaf het begin slachtoffer van een lang voorbereide, goed geplande samenzwering van buiten af om Syrië te ontwrichten en chaos te creëren. EenSyrische aartsbisschop vertelt in een interview dat Syrië kapot wordt gemaakt door ontelbare terroristische milities van buiten Syrië. De bisschop heeft zelfs Barack Hussein Obama een brief geschreven waarin hij de situatie uitlegt, maar hij kreeg natuurlijk geen antwoord terug.

Wat hier met steun van het Westen gebeurt, is niets anders een misdaad tegen de menselijkheid. Altijd met dezelfde leugens en dezelfde methoden: om de bevolking zogenaamd naar de democratie en de vrijheid te brengen! Net als zijn bemoeienis bij het verwijderen van Moeammer Gadhaffi in Libië, behoort Obama tot de aanstichters van de crisis in Syrië tegen het bewind van Bashar -al Assad. Dat hij daarbij steun ondervindt van EuroBabel en de grootste financiers van het wereldwijde terrorisme Saoedi-Arabië en Qatar, is al evenmin een verrassing. De samenlevingen van deze laatste genoemde landen zijn een regelrechte schande voor de mensheid. Het wahhabitisme van Saoedi-Arabië en Qatar heeft alles weg van een criminele sekte, die machtig werd dank zij de olie en de steun van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hun doelstelling is de hele wereld om te vormen tot een radicale islamdictatuur. De voormalige kamelendrijvers in Qatar stonden mede achter de opstand in Tunesië, Libië, de terreur van Hamas in Gaza tegen Israël en nu tegen het bewind van Assad. Prinses Sheikha Hind bin Hamad bin Khalifa van Qatar schrijft op Twitter dat de steun van haar land aan de jihadisten in Syrië een regelrechte schande is in de geschiedenis van Qatar.

Sommigen in het Westen spreken van gematigde ‘Syrische rebellen’ maar dat is uitsluitend geschikt voor een gehoor van onbenullen. De oorlog in Syrië is een religieuze oorlog. Het is niet een oorlog die gaat over democratie en vrijheid. Het is een conflict tussen twee totalitaire systemen, de ene partij is een mix tussen Islam en Socialisme, en de ander uitsluitend gebaseerd op de Islam. Beide zijn brutaal en gewetenloos tegen iedereen die niet tot hen behoort. Beide hebben hun doodskaders en zijn tot op het bot corrupt. Er is sprake van door de duivel gemotiveerde barbaren die zich mogen verheugen op steun van Washington. Het is ook een etnisch conflict waarbij zowel Iran als de Arabische wereld en Turkije betrokken is. Er zijn in deze regio, met uitzondering van Israël, geen gematigden te vinden. Er zijn trouwens sowieso geen gematigden te vinden in een religieuze oorlog. De zogenaamde Syrische oppositie (lees Jihadisten) bestaat voornamelijk uit buitenlanders die met goedkeuring van Washington en Brussel proberen de macht in Syrië over te nemen.

Ze komen uit Rusland, Pakistan, Afghanistan (Taliban), Somalië, Europa waaronder Nederland (150?), België, Groot-Brittannië, Denemarken, Finland, Spanje, Zweden, Albanië, Oostenrijk, Bulgarije, Kosovo, Duitsland en diverse Arabische landen waaronder Saoedi-Arabië. Velen van hen zijn terug te vinden bij de aan Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-Nusra terreurbeweging. Deze koppensnellers ontvangen hun bevelen rechtstreeks van Al-Qaeda leider Al-Zuwahiri. Een andere groep is ISIS (Islamitische Staat van Irak en de Levant), dat naast enkele strategische districten in west Irak (waaronder de steden Fallujah en Ramadi) grote delen van oostelijk Syrië heeft bezet, inclusief enkele olievelden. Een andere groep is Ahram al Sham (Islamitische Beweging van de Vrije Mensen van de Levant) (Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Deze minder bekende terreurgroep heeft zo’n 15.000 jihadisten van Al-Qaeda en diverse radicale Salafistische bewegingen, en staat aan het hoofd van het nieuwe Islamitische Front dat bestaat uit zeven anti-Assadgroepen. Ahram al Sham wordt gefinancierd door Saudi Arabië, en wil net als Al-Qaeda Israël vernietigen. De leider van de groep, Abu Khalid al-Syria, gaf begin dit jaar toe dat hij lid is van Al-Qaeda. En dan is er nog Jaish al-Islam (Het Leger van Islam) is de grootste terreurgroep in de regio Damascus, en wordt eveneens gesteund en gefinancierd door Saudi Arabië. De Saudische inlichtingendienst heeft Pakistaanse militaire instructeurs naar Syrië gestuurd, om de strijders van Jaish al-Islam te trainen.

Op 19 februari 2014 werd het Syrische meisje Fatoum Al-Jassem, geëxecuteerd door steniging tot de dood, door een bende bloeddorstige barbaren van IS(IS), nadat zij eerder was veroordeeld door een volksrechtbank die oordeelde dat het hebben van een Facebook account, ‘Zina’ was ofte immoreel gedrag.

De koppensnellers en verkrachters van de  (Islamic State of Iraq and the Levant (IS(IS)) vermoorden op 1 juni 2014 een 102 jaar oude man compleet met zijn hele familie. Sommige leden van de familie verbranden levend terwijl de oude man in zijn slaap werd doodgeschoten. De andere familielden die werden vermoord waren zijn zoon, zijn kleinzoon, zijn achter kleindochter en haar moeder. Alle slachtoffers waren Alawiet, leden van de dezelfde groep waar ook de Syrische dictator Assad deel van uitmaakt. ISIL is de meest barbaarse groep die tegen het bewind van Assad vecht. In juli 2012 riep moslimklerk Sheikh ‘Abdallah Khaled Al-’Adm (aka Abu ‘Ubayda), op de Soenitische moslims in Syrië op “Alawieten te vermoorden waar je ze tegen komt en geen enkel mededogen met ze te te hebben”. Volgens de Skeikh zijn de Alawieten nog grotere ongelovigen dan de christenen en Joden.

In Nederland hoor je nog wel eens het verhaal dat de Nederlandse jihadisten naar Syrië vertrekken om daar humanitair te verrichten. Volledige onzin natuurlijk. De leiders van de verschillende terreurgroepen kunnen geen mietjes gebruiken.De Telegraaf meldde op zaterdag 26 oktober 2013 dat ook de Nederlandse jihadisten betrokken zijn bij onthoofdingen, standrechtelijke executies van gevangenen en andere gruwelijkheden. „Wij hebben stevige aanwijzingen, zoals verklaringen, beelden en verhalen, dat ook Hollandse jihadisten erbij betrokken zijn, erbij aanwezig zijn. Ze hinten er ook naar, gaan er prat op. Hun eigen verklaringen daarover zijn beslist geen grootspraak. Polderjihadisten staan midden in de gruwelijkheden. Op grote schaal”, aldus inlichtingenbronnen.

Syrië en Irak zijn voor deze hellehonden het meest prominente barbaarse slagveld in de wereld geworden, een soort speeltuin waar naar hartenlust gemoord en verkracht kan worden. Het Duitse blad Der Spiegel meldde op 20 oktober 2013, dat er 200 Duitse Takfiri jihadisten actief zijn in het noorden van Syrië. Het blad spreekt van het “Duitse kamp”. In dit kamp worden jihadisten getraind en klaar gemaakt voor hun moordende missie. Het merendeel van hen komt uit de Duitse deelstaat Noord Rijn Westfalen.

Het Westen is dit soort geboefte aan het bestrijden in Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalië en nog een hele serie andere landen, maar in Syrië worden ze juist gesteund. Bashar al Assad op zijn beurt weet zich gesteund door Rusland, China, Iran (troepen van de Revolutionaire Garde)  verschillende ‘Palestijnse’ terreurgroepen en de Libanese terreurbeweging Hellsballah. Er zijn meer dan 60.000 Iraniërs die op dit moment vechten aan de zijde van Assad. Daarnaast hebben duizenden vrijwilligers uit Rusland, Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne zich gemeld om Assad te helpen. Volgens de radiozender Voice of Russia zou het gaan om een vrijwilligerskorps ter grootte van 50.000 man. De uit Oekraïne afkomstige inlichtingenveteraan Sergey Razumovsky is de initiatiefnemer van de vorming van dit vrijwilligerskorps.

Salman Shaikh, directeur van het director Doha Center of the Brookings Institution denktank zegt dat er tevens 1500 tot 2000 terroristen uit Irak aan de gevechten deelnemen. De middeleeuwse Ayatollahs uit Iran investeren honderden miljoenen dollars om het bewind van dictator Assad overeind te houden.

De rol van het Syrische leger.

Vanaf het begin van de vijandigheden heeft het Syrische leger de opdracht gekregen hard op te treden tegen de opstandelingen. Eerst zijn ersluipschutters ingezet en vervolgens tanks, helikopters en vliegtuigen. Op een video die op 4 juni 2011 op YouTube is geplaatst, zijn schokkende beelden te zien hoe Syrische soldaten op het dak van de Karak moskee in de Syrische stad Daraa een slachting onder burgers aanrichten.Waarschuwing: erg expliciete beelden, niet geschikt voor gevoelige kijkers!!! Een dozijn burgers die demonstreerden tegen het regime werden door de soldaten als beesten afgemaakt. Om hun oorlogsmisdaad te verduisteren leggen ze munitie en wapens tussen de lijken om aldus te verhullen dat de burgers ongewapend waren en zich helemaal niet konden verzetten. Lachend lopen de soldaten tussen de lijken en roepen dingen zoals ‘vuile honden’ en ‘smeerlappen’ en meer van dat soort kreten.

Een ander voorbeeld is het verhaal over de dood van ca. 120 man Syrische veiligheidstroepen die in Jisr Al-Shughour zouden zijn vermoord door de ‘opstandelingen’. Syriërs die met de oppositie in verbinding staan of zijn gevlucht naar Turkije, meldden echter een andere versie van het verhaal. Bewoners stellen dat de militairen door collega’s zijn geëxecuteerd, omdat ze weigerden op ongewapende tegenstanders van het regime te schieten. Ook is er grote opschudding ontstaan over de 13-jarige jongen Hamza al-Khatib, wiens totaal verminkte lichaam begin juni 2011 aan zijn ouders is terugbezorgd. Deze jongen is het symbool geworden voor de barbarij van Assad en zijn volgelingen. Maar de vraag is of de jongen werkelijk door volgelingen van Assad is vermoord of door de jihadisten, is niet echt duidelijk. Het is in Syrië namelijk lang niet altijd even duidelijk wie verantwoordelijk is voor dit soort slachtpartijen. De verschillende strijdende partijen geven elkaar de schuld.

De beelden zijn via de Arabische televisiezender Al-Jazeera en YouTube de hele wereld rondgegaan. Op de beelden is te zien dat het gezicht en de benen van de jongen bloeduitstortingen vertonen en diverse schotwonden in de armen, buik en de borstkas, verbrande voetjes en sporen van marteling met een kabel en elektrische schokken. Ook is zijn nek gebroken en zijn penis afgesneden.

Volgens de zogenaamde Syrische oppositie (jihadisten) is Hamza door Assad’s veiligheidstroepen doodgemarteld. De jongen verdween tijdens een betoging op 29 april 2011 na op een dak met duiven te hebben gespeeld. “Opstanden hebben symbolen nodig”, reageert de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. “Dergelijke individuele gevallen zijn symptomatisch voor honderden andere gevallen waarover nooit wordt bericht.” Ook een 15 jarige vriend van Hamza is op gruwelijke wijze vermoord. Wie er ook verantwoordelijk is voor deze moordpartijen, het zijn barbaren die een jongetje van 13 jaar zo schandalig martelen!

Barbaren plegen gruwelijkheden

De meest in het oog springende groep belanghebbenden in het conflict met Syrië zijn de Jihadisten. Beelden op You Tube tonen de meest onwaarschijnlijke barbaarsheden van de takfiristen, jihadisten, criminelen, psychopaten, gedrogeerde beulen, kindermoordenaars en verkrachters. Er bestaan naar schatting zo’n 1200 kleinere en grotere terreurgroepen, waarvan een belangrijk deel afkomstig is uit het buitenland.  Deze figuren kunnen op de volledige steun van Obama rekenen, is het niet met geld, dan wel met wapens. Niet rechtstreeks natuurlijk maar via een aantal omwegen zoals Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije, om zelf uit beeld te blijven. Zo verzorgen de voormalige kamelendrijvers uit Qatar voor een belangrijk deel de financiën van de internationale strijd tegen Syrië. Het land heeft er al drie miljard dollar in gestoken. De fameuze Jeanine Pirro toont op 12 september 2013 op FoxNews voor heel Amerika overtuigend aan hoe Obama Al Qaida aan het helpen is om Syrië uit te moorden en te verwoesten.  Sindsdien spreken ze in Amerika van de “jihadisten van Obama”.

De bevolking van Syrië wordt geconfronteerd met de gruwelijkste vormen van barbaarsheid. Er wordt verkracht, gemoord en geplunderd. Huurlingen en gewapende bendes gaan als beesten te keer. Huizen worden platgebrand, oogsten vernietigd, mensen in koelen bloede vermoord of levend begraven en bezittingen geroofd. De verwoestingen die de jihadisten aanrichten zijn met geen pen te beschrijven. Hele dorpen en delen van steden zijn veranderd in puinhopen en de Syrische samenleving veranderd in een nachtmerrie. Het lijden van het Syrische volk is onbeschrijfelijk. Het is maar dat u het weet. De internationaal gerespecteerde Duke professor Bruce Lawrence zegt dat er geen connectie bestaat tussen de Islam en terrorisme.

Hoe gruwelijk de Jihadisten in Syrië te keer gaan mag blijken uit een gebeurtenis in het oostelijk deel van Syrië aan de grens met Irak. Hier lieten de door Obama gesteunde leden van de  “Free Syrian Army” een klein meisje toekijken hoe haar vader en moeder werden vermoord omdat zij behoorden tot de Shia moslimbeweging. Vervolgens sneden ze het hart uit het meisje. Waarschuwing: gruwelijke beelden. Wat hier te zien is is niet alleen het ware gezicht van de islam, het gaat veel verder dan dat. Het bloed van dit kleine meisje kleeft namelijk ook aan de handen van allen deze bendes met geld en wapens ondersteunen. Op maandag 16 december 2013 vielen jihadisten van het al-Nusra Front een bakkerij in de plaats Adra binnen en verbranden de medewerkers vervolgens in hun eigen ovens.

Klik hier voor “Christenvervolging in Syrië” 

Er zijn ruim 5 miljoen vluchtelingen in Syrië zelf en circa twee miljoen het land ontvlucht. De Verenigde Naties berichtten op 16 juli 2013 dat het conflict in Syrië de ergste vluchtelingencrisis is in twintig jaar sinds de crisis in Rwanda. Elke maand worden er 5.000 mensen gedood en elke dag komen er 6.000 vluchtelingen bij. Syrië is voor een groot deel ontwricht, de infrastructuur met vele scholen (minstens 3000) en ziekenhuizen zijn verwoest, duizenden fabrieken zijn geplunderd en tientallen bakkerijen vernield. De voedselprijzen zijn verveelvoudigd, er is gebrek aan brandstof, op vele plaatsen is er geen elektriciteit en zelfs geen water. Het leven in bijvoorbeeld Aleppo – het economische hart van Syrië – is volledig ontmanteld, geplunderd en verwoest. 1300 fabrieken zijn verwoest waardoor 130.000 gezinnen volledig zonder inkomen zijn komen te zitten. Dokters zijn vertrokken en durven niet terug te keren. Apotheken zijn leeggeroofd en verwoest. Praktisch alle levensaders zijn afgesneden, welbewust vernield. In vele families is iemand gekidnapt, vermoord of omgekomen. Duizenden gezinnen voor altijd gebroken. En de georganiseerde, door het westen gesteunde ontwrichting gaat dagelijks gewoon door en de manier waarop de internationale media over dit conflict rapporteerd is een mengsel van fantasie en brutale oorlogspropaganda zonder enig besef van de werkelijkheid.

Westerse politici, zenders, kranten en nieuwssites schilderen de moordende moslimbendes af als vrijheidslievende democratische activisten die de eerzame slachtoffers zijn van een gruwelbewind. Een groot deel van dit boeventuig is afkomstig uit diverse landen. Ze hebben meegeholpen met het omverwerpen van het bewind van Gadhaffi en zijn vervolgens naar Syrië overgevlogen om daar hun moordend werk voort te zetten. Hier maken ze zich opnieuw schuldig aan verkrachtingen en gruwelijke moorden en dat mag allemaal van het westen. Verschillende soennitische moslimfundamentalistische geestelijken hebben in een fatwa hun goedkeuring uitgesproken voor de verkrachting van Syrische vrouwen en meisjes door de jihadisten. Volgens de mensenrechtenorganisatie ‘Women under siege’ zijn hierdoor al tienduizend jonge vrouwen verkracht. Op basis van een analyse van ooggetuigenverslagen gaat het om vrouwen en meisjes in de leeftijd tussen 7 en 46, 18% van de vrouwen overlijdt of wordt vermoord om als getuige te verdwijnen. Het gaat hier om het massaal plegen van oorlogsmisdaden.

In verschillende andere Arabische landen waaronder Saoedi-Arabië en Qatar, worden meisjes opgeroepen zich naar het strijdtoneel te begeven om de terroristen sexueel te verwennen. Terwijl over het algemeen wordt beweerd dat “sex jihad” een leugen is, verteld de praktijk een ander verhaal. Zo is er het verhaal wat een 21 jarig Tunesisch meisje overkomen is in Syrië: ‘Ze beloofden mij het paradijs, en daarom gaf ik mijzelf aan 152 mannen.’ Het was juni 2012 dat zij met haar man Tunesië verliet om zich vervolgens via Turkije naar het strijdtoneel in Syrië te begeven.  Toen zij op de plaats van bestemming arriveerden, dwong haar man haar een niqab te dragen en legde haar vervolgens uit wat jihad eigenlijk betekend. Hij scheidde van haar zodat zij onmiddelijk met een ander kon trouwen. De gelukkige was Abou Ayoub één van de leiders van de tereurbeweging Jabhat al Nusra, van wie zij ook weer scheidde om vervolgens een andere jihadist te trouwen en vervolgens een volgende en een volgende….in totaal had zij 152 echtgenotes. Een jihadette heeft namelijk iedere week recht op 5 nieuwe echtgenotes. Soms duurt zo’n ‘huwelijk’slechts een aantal uren.

In deze 15 minuten durende video vertellen vrouwen uit verschillende landen over hun ervaringen met betrekking tot de sex jihad in Syria, vertaald vanuit het Arabisch in Engels.

Sex jihad

De jihadisten raken natuurlijk sexueel gefrusteerd in hun kampen, verliezen elke moraal en beginnen zich minder dan beesten te gedragen. Het moorden alleen bevredigd ze onvoldoende. Om ze toch gemotiveerd te houden worden vrouwen opgeroepen zich te melden en hun lichamen ter beschikking te stellen zodat ze de jihad met frisse moed voort kunnen zetten. Net als de barbaarse vervolging van christenen in Syrië, is ook sex jihad nauwelijks een onderwerp in de Westerse media. De oproep om in Syrië prostitutie te komen bedrijven in naam van de godsdienst als aanmoediging voor de terroristen, is een schande.

Wat deze wereldwijd geronselde jihadisten in Syrië aanrichten gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven. De misdaden die ze onder de Syrische bevolking aanrichten is huiveringwekkend.

Straatjustitie op z’n Arabisch. Jihadisten executeren gevangen politiemannen zonder enige vorm van proces.

Koelbloedige afrekeningen zijn aan de orde van de dag. Hoe meer bloed er vloeit hoe luider de overwinningskreten. De Islam heeft zich in haar geschiedenis zelden gekenmerkt door het winnen van de harten van mensen.

De praktijk in Syrië laat zien dat er geen greintje menselijkheid of respect voor het menselijk leven meer te vinden is. Het moorden en verkrachten is onderdeel van hun dagelijks leven geworden. De ene na de andere horrorfilm verschijnt op You Tube waarin mensen onder luid gejuich worden onthoofd en dat allemaal om hun god te behagen. In een op 12 mei 2013 op YouTube gezette video is een lid van de Faroek beweging te zien die het hart van de soldaat uitsnijdt en er zijn tanden inzet en vervolgens zegt: “Ik zweer voor Allah dat wij uw harten en levers zullen opeten, jullie soldaten van Bashar de hond.” Ondertussen schreeuwen zijn aanhangers op de achtergrond hoe machtig en groot hun god is. Over dit soort gruweldaden hoort u over het algemeen weinig via de reguliere media want de plunderende, moordende en kannibalistische vrienden van het Westen mogen vooral niet van hun voetstuk vallen. Het behoort allemaal tot de firma list en bedrog.

In Al Midan, een buitenwijk in het zuiden Damascus, zegt de uit Afghanistan afkomstige terrorist wat er ná Assad zal gebeuren: “Wij zullen een respectvolle samenleving opbouwen geheel volgens Mohammeds opdracht.” “Wij zullen niet-moslims vriendelijk behandelen, maar er staat ons nog een grote strijd te wachten tegen de Joden”. Deze bedreiging komt niet alleen van de buitenlandse terroristen, maar eveneens van de kant van figuren die volgens de westerse leiders Assad moeten opvolgen.

Vooral de islamitische terreurgroep ‘Islamitische Staat in Irak en de Levant’ heeft zich ten doel gesteld “christenen in Syrië uit te roeien”, aldus de Duitse tak van Open Doors.Het aantal aanvallen op individuele gelovigen en op plaatsen die in meerderheid christelijk zijn, groeit, meldt de groep. De Syrisch-orthodoxe metropoliet van Homs en Hama, aartsbisschop Silvanus Petros Al-nehmeh, heeft volgens Open Doors gezegd: “Wat momenteel gebeurt, zijn de ergste misdaden tegenover christenen die wij hier tot nu toe meegemaakt hebben.”

Gifgasaanval op Ghouta

Op dinsdag 10 september was de wereld er getuige van dat Barack Hoessein OBOMba, zijn aanvalsplannen op Syrië voorlopig moet uitstellen. De Syrische dictator Bashar al-Assad heeft zich bereid verklaard zijn chemische wapenarsenaal te ontmantelen. Het begon allemaal met de slip op de tong van de minister van Buitenlandse zaken John Kerry die zei dat Assad een aanval zou kunnen voorkomen door toezicht op zijn chemische wapenarsenaal toe te staan. Binnen een oogwenk kwamen de Russische minister van BZ Lavrov en zijn Syrische ambtsgenoot Muallem met het antwoord akkoord te gaan met het voorstel. Poetin lacht in zijn vuistje en gooit nog wat extra olie op het vuur door in een brief op de opiniepagina van de New York Times het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten  aan te vallen. Poetin noemt het verontrustend dat militair ingrijpen door de Verenigde Staten in binnenlandse conflicten in andere landen gemeengoed lijkt te worden. Hij zegt te betwijfelen of zulke interventies gunstig zijn voor de langetermijnbelangen van de VS. Miljoenen mensen in de wereld zien de VS niet meer als een modeldemocratie, maar als een land dat zich verlaat op brute kracht, aldus Poetin.

Obama was juist druk doende de wereld ervan te overtuigen dat Assad gestraft moet worden voor de gifgasaanval in Ghouta, een buitendistrict van de Syrische hoofdstad Damascus. Overtuigende bewijzen dat Assad voor deze aanval verantwoordelijk is, zijn echter niet door hem geleverd. De zogenaamde “ondubbelzinnige bewijzen” zijn totaal ongeloofwaardig. Britse experts zeggen dat niets er op wijst dat Syrië voor de gifgasaanval verantwoordelijk is. Alles wijst er op dat het niet door het leger gebeurde maar door de jihadisten om daarmee een aanval van Amerika te kunnen uitlokken. Volgens Washington zijn deze figuren niet in staat tot het plegen van een dergelijke aanslag. ‘De toestellen waarmee de gifgasraketten zijn afgevuurd, zijn onmiskenbaar van het Syrische leger’. Ze vergeten er echter bij te vermelden dat juist deze toestellen door de jihadisten zijn buitgemaakt op de legerbasis van het 46ste Syrische regiment nabij Aleppo. In deze video is te zien hoe jihadisten gasmaskers dragen terwijl ze granaten op Damascus afschieten.

Nog voor de onderzoekscommissie van de VN op de betrokken locatie haar werk kon doen, riep Obama al dat Assad gestraft moest worden. Een jaar geleden zei hij dat wanneer Syrië chemische wapens zou gaan gebruiken tegen de eigen bevolking, daarmee een rode lijn zou worden overschreden die door hem niet getolereerd zou worden. Om zijn woorden kracht bij te zetten zei hij dat er bij de aanval in Ghouta, minstens 1.429 doden zijn gevallen waaronder meer dan 400 kinderen. Volgens de BBC ligt het werkelijke dodental echter tussen de 281 en 355. Uitermate vreemd is dat Kerry een verzoek bij de VN heeft ingediend om een onderzoek van VN-inspecteurs af te gelasten naar de gifgasaanval in Ghouta. Dit verzoek is echter door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon afgewezen.

Een brief van een groep inlichtingenexperts aan Obama, dat Assad niet schuldig is, is door hem klakkeloos terzijde geschoven. Al in december 2012 vertelde een overloper dat het mogelijk is toegang te krijgen tot de chemische wapens van Assad. De Amerikaanse journaliste Dale Gavlak vernam van de rebellen zelf dat zij het waren die de chemische wapens, door Saudi-Arabië geleverd, gebruikt hebben. Uit talrijke gesprekken met artsen, inwoners van Ghouta, strijders van de opstandelingen en hun families, komt naar voren dat bepaalde Jihadisten chemische wapens via de chef van de geheime dienst van Saoedi-Arabië, prins Bandar bin Sultan , hadden gekregen en verantwoordelijk zijn voor de dodelijke gifgasaanval. In een video zeggen jihadisten inderdaad verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens. Dale Gavlak kreeg na publicatie de opdracht haar artikel te ontkennen en in te trekken onder druk van de Saoedi-Arabische prins Bandar bin Sultan. Resultaat: ze werd zonder verklaring ontslagen (Infowars, 24 sept. 2013).

Volgens Agnes Mariam el-Salib, moeder-overste van het klooster in Qara zijn de door Amerika gebruikte video-opnamen van kronkelende, kotsende en naar adem happende kinderen in Ghouta, vervalst. Wat alle waarnemers is opgevallen is het grote aantal kinderen onder de slachtoffers. Amerika heeft er 426 geteld, maar dat klopt van geen kant want dat zijn er meer dan het totale aantal slachtoffers. Vreemd genoeg blijken de kinderen bijna allemaal dezelfde leeftijd te hebben en blijkt het gas alleen kinderen en enkele volwassen mannen gedood te hebben, maar schijnen vrouwen gespaard te zijn. Doordat de beelden van de slachtoffers via alle satellietkanalen verspreid werden, herkenden Alawitische gezinnen in Latakia op 300 kilometer afstand, tot hun grote ontsteltenis hun kinderen die twee weken daarvoor door de jihadisten waren ontvoerd. Hierover is in de Westerse media nauwelijks iets terug te vinden. Alhoewel het duidelijk is dat de kinderen zijn gestorven door chemische vergiftiging is het nog lang niet zeker of ze zijn vergast. Getuigen vertellen over de chemische geur die ze waarnamen terwijl sarin gas reukloos is. De officiële onderzoekscommissie heeft nog steeds niet één woord gezegd over de werkelijke schuldigen van deze gifgasaanval in Ghouta. Ze proberen zo lang mogelijk de schijn overeind te houden alsof de Syrische  regering schuldig zou zijn. Toch gaan de onthullingen verder. Vier families die de massale  slachtingen en ontvoeringen door rebellen op 4 augustus in Lattakia overleefden, hebben een officiële aanklacht ingediend en getuigen dat ze op de beelden van de gifgasaanval in Ghouta hun gekidnapte kinderen herkennen!

Volgens Carla Del Ponte, de voormalige voorzitter van het Yoegoslavië-tribunaal, is de Syrische overheid ook niet verantwoordelijk voor de eerdere gifgasaanvallen in het voorjaar. In een interview in mei 2013, met de Zwitserse televisiezender ‘RSI’ zegt zij dat onderzoekers die gesprekken hebben gevoerd met onder meer slachtoffers en doktoren, concrete aanwijzingen hebben gekregen, dat de jihadisten verantwoordelijk zijn voor deze aanslagen. Vitaly Churkin, de permanente vertegenwoordiger voor Rusland bij de VN, presenteerde in juli 2013 aan de vijf leden van de VN-veiligheidsraad bewijs dat een aanval met chemische wapens in Aleppo in maart 2013 het werk was van de jihadisten, maar daar is niets mee gedaan. Na de aanval op 21 augustus in Ghouta kwam Churkin opnieuw met bewijzen op basis van satellietgegevens. Ook nu bleef de informatie binnenskamers. En zo zijn er meer berichten over hoe en wanneer rebellen hun handen hebben kunnen leggen op chemische wapens. Associated Press schrijft dat de VS allang niet meer weet wie welke wapens in handen heeft. Het Duitse blad Bild am Sonntag meldt dat Assad een verzoek van zijn militaire commandanten om chemische wapens in te zetten, heeft afgewezen. Op een video die voor kort nog op You Tube was te zien, maar niet meer te openen is, was te zien hoe jihadisten een vat met een chemisch goedje (zenuwgas) op een raket plaatsen om deze vervolgens af te vuren.

Amerikaanse geheime diensten logen over zogenaamde chemische wapens. Volgens twee Amerikaanse deskundigen, Theodore Postol van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MTI) en de voormalige VN-inspecteur Richard Lloyd, berustte de informatie van westerse regeringen dat de gifgasaanval op Ghouta op 21 augustus 2013 met chemische wapens alleen maar uitgevoerd zouden kunnen zijn door het regime van president Assad op foutieve informatie van westerse geheime diensten. Volgens Postol en Lloyd werden bij deze aanval “geïmproviseerde chemische granaten” met een reikwijdte van ongeveer 2 kilometer ingezet. Syrische regeringstroepen zouden echter op het moment van inzet aanzienlijk verder verwijderd zijn geweest van het doelwit. Ze konden daarom niet door Syrische troepen zijn afgeschoten. Ook de ingezette rakettypes zijn niet te vinden in de door de regering-Assad aangegeven verklaring over de eigen bestanden aan de Organisatie voor de Controle op het Verbod van Chemische Wapens (OPCW). Dit werd onlangs bericht door het normaal gesproken goed geïnformeerde nieuwsagentschap McClatchy DC uit Washington. Uit andere rapporten uit het milieu rondom de VN blijkt eveneens dat de berichten van de Amerikaanse geheime diensten over de gebeurtenissen in Syrië fout waren. Niet voor niets zien waarnemers parallellen met gelijksoortige, opzettelijk gemaakte foutieve informatie van de geheime diensten uit de tijd van de Golfoorlogen, waarmee voor nationale parlementen of de VN-veiligheidsraad voor militaire interventies werd gezorgd.

Postol en Lloyd waarschuwen ervoor de westerse geheime diensten te laten wegkomen met de voortdurende foutieve informatie aan hun regeringen en de publieke opinie: “Mits de bron van deze vervalsingen niet geïdentificeerd wordt en de gebeurtenissen, die tot deze informatievevalsing hebben geleid, niet worden gecorrigeerd, dan zal de kans op een toekomstige politieke catastrofe zeer zeker toenemen”, concludeert hun rapport. Afgezien van enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de Amerikaanse geheime dienst specialist Seymour Hersh in de gerenommeerde “London Review of Books”, verzwegen de westerse pers en de nieuwsagentschappen grotendeels de explosieve feiten van de vervalsingen van de Amerikaanse geheime diensten over Syrië.

Volgens de onderzoeksjournalist Seymour Hersh winnaar van de prestigieuze Pulitzerprijs en al jarenlang criticus van de regeringen Bush en Obama, zou Turkije achter de gifgasaanval in Ghouta zitten. De Turkse dictator Erdoğan zou hiertoe opdracht hebben gegeven om de VS te betrekken bij een oorlog tegen Syrië. In een bericht voor de “London Review of Books” beriep Hersh zich op gesprekken met mensen van de Amerikaanse geheime dienst. Volgens deze gesprekken is Washington aan het eind van het jaar 2012 tot de conclusie gekomen dat de opstand tegen Assad mislukt was. Volgens de onderzoeksjournalist was Erdoğan woedend over het uitblijven van Amerikaans ingrijpen in Syrië, en ondernam hij op eigen houtje actie om dit alsnog voor elkaar te krijgen.In het voorjaar van 2013 kwamen Amerikaanse en Britse diensten erachter dat Erdoğan het radicaalislamitische Al-Nusra-Front had laten scholen in de productie en het gebruik van Sarin. De regering Obama was echter al lang volledig op de hoogte van Erdoğans pogingeneen false-flag aanval op touw te zetten, schreef Hersh. Amerikaanse inlichtingenspecialisten hadden al snel in de gaten dat Assad de gifgasaanval niet kon hebben gepleegd. De verdenking viel op de Turken, omdat die wel die mogelijkheid hadden.

Hersh’ conclusies komen overeen met het recent gelekte telefoongesprek tussen hoge Turkse officials, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu. Te horen was dat de regering de mogelijkheid voor een false-flag raketaanval besprak, om vervolgens een Turkse invasie van Syrië te rechtvaardigen. Hoge generaals zouden het gesprek hebben gelekt, omdat zij hier fel op tegen zijn. Erdogan liet vervolgens YouTube, Facebook en Twitter blokkeren, om ervoor te zorgen dat het lek niet bekend werd bij het grote Turkse publiek. De Westerse media weigerden echter de ware reden hiervan te erkennen, omdat dit NAVO-lid Turkije –en daarmee de Westerse steun aan de islamistische rebellen- in een extreem negatief daglicht zou stellen. Daarom werd uitsluitend gezegd dat de blokkade te maken had met de aantijgingen van corruptie tegen de regering Erdogan.

Eind 2013 schreef Hersh al dat niet Assad, maar de door het Westen gesteunde rebellen van Al-Nusra/Al-Qaeda achter de gifgasaanval zaten. Niet één grote krant wilde zijn artikel publiceren, omdat dit rechtstreeks inging tegen de Westerse propaganda dat de Syrische president ervoor verantwoordelijk zou zijn. Het Westen heeft Syrië eind april 2014 opnieuw beschuldigd van het gebruik van chemische wapens. De aanval zou hebben plaatsvonden in de buurt van Jobar. Rusland noemt de beschuldiging ongegrond en zegt dit meer dan beu te zijn.Als het Westen denkt dat ze haar duivelse politiek van leugens, intimidatie en propaganda kan verkopen aan de Russische overheid, dan heeft ze het grondig mis, laten de Russische autoriteiten aan alle media en hun contacten weten. Indien de vijanden van Damascus niet weten van ophouden, dan zal de Russische beer weldra meer doen dan alleen grommen. Zoveel is duidelijk. Het Westen is in het bedriegen van de publieke opinie, inzake de gebeurtenissen in Syrië, méér dan één brug te ver gegaan. In Moskou pikken ze die oorlogspropaganda niet langer. De vijanden van Syrië zullen moeten inbinden, zoniet zal men de gevolgen dragen. “De beschuldigingen dat de Syrische autoriteiten ook maar iets te maken hebben met het gebruik van chemische stoffen, blijven zaken die in scène zijn gezet. Volgens alle geloofwaardige informatie waarover wij, Russen, beschikken, beschrijven dergelijke aanklachten niet de waarheid”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op 25 april 2014.

Ook zelfmoordaanslagen met auto’s en andere vervoermiddelen beginnen dagelijkse kost te worden. Zo blies op 20 oktober 2013 een zelfmoorterrorist zich op met een vrachtwagen volgeladen met explosieven,bij een controlepost van het leger in de plaats Hama. Hierbij vielen 43 doden. Ze hebben veel geleerd van de manier waarop terreurmiljardair Jasser Arafat slachtoffers maakte onder onschuldige Israëlische burgers.

Er wordt alles aan gedaan de misleidende propaganda van Washington geloofwaardig te maken.

Onder de War Powers Act, mogen Amerikaanse presidenten militair geweld toepassen zonder goedkeuring van het Congres. Bombardementen op Syrië zullen echter het geweld niet stoppen en kunnen enorme consequenties hebben voor het hele Midden-Oosten en zelfs wereldwijd. Poetin is van mening dat een aanval op Syrië kan resulteren in een nucleaire catastrofe. ‘Het is alsof ik naar de George W.Bush en consorten kijk’ zegt Alexei Pushkov, voorzitter van het comité voor internationale betrekkingen van het Russische parlement. ‘Het is net alsof George W. Bush, Dick Cheney en Donald Rumsfeld het Witte Huis nooit hebben verlaten. Niemand begrijpt nog wat ze daar allemaal aan het doen zijn.’Zie hier de drie stadia van de westerse media en politici over de gifgasaanval in Ghouta. Met de heftigste verontwaardiging beschuldigen ze eerst geheel onterecht Syrië. Wanneer blijkt dat de rebellen er iets mee te maken hebben, wordt dit glansrijk ontkend. Wanneer hiervoor verpletterende bewijzen aanwezig zijn wordt er over gezwegen.

Wat ook opvalt, is dat de mainstream media er alles aan doet Obama en Kerry met hun misleidende propaganda zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen. Volgens Kerry zijn de Amerikanen moe van de oorlog, en hijzelf ook. Zijn woorden klinken echter niet erg overtuigend en zelfs regelrechte leugens worden door hem tot waarheden getransformeerd. Poetin zei het al: ze liegen alles aan elkaar vast en zijn bezig het hele Midden-Oosten te destabiliseren. ‘Wij dachten met een fatsoenlijke man van doen te hebben, maar John Kerry is een leugenaar en hij weet dat zelf ook.’ Kerry vergelijkt Assad met Hitler en dat werkt natuurlijk altijd. Dergelijke doembeelden doen het goed bij de grote massa.

Scull&Bones John Kerry, aartsleugenaar

Hoewel Poetin zegt niet bij een eventuele oorlog betrokken te willen worden, staan er Russische snelle interventie-eenheden gereed op bases aan de Zwarte Zee en in de Kaukasus om eventueel in actie te komen. Poetin zal beslist niet vergeten zijn dat Obama hem ‘een verwend jongetje achter in de klas’ heeft genoemd. Rusland heeft herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn verzet tegen militaire actie tegen Syrië en waarschuwde dat de interventie een “tragische vergissing” zou zijn. Rusland is een van de grootste wapenleveranciers van Syrië. Een confrontatie met de Amerikanen behoort dan ook zeker niet uitgesloten te worden geacht.

Washington heeft sinds de Tweede Wereldoorlog al meer dan zeventig conflicten geïnitieerd en nu is Syrië aan de beurt. Van uitstel komt in dit geval geen afstel. Indien nodig, toveren ze zo een valse vlag uit de grote hoed. De Elite heeft nu eenmaal besloten dat Assad van het wereldtoneel moet verdwijnen en daar veranderd de huidige patstelling niets aan. Libanon, Iran, Soedan en Somalië volgen ook nog.

Zowel Assad als de Jihadisten dreigen Israël aan te vallen.

Menigeen spreekt al over de tijd van na Assad, maar hij zit nog steeds op de troon en is in staat tot het maken van rare bokkensprongen wanneer de nood hem te hoog wordt. Zo kan hij besluiten met hulp van de in Syrië gelegerde Iraanse troepen en de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah, een aanval op Israël te lanceren. Israël maakt men zich steeds grotere zorgen over de inmiddels meer dan 30.000 bloedhonden van Al-Qaeda en andere terreurgroepen in Syrië. Hun grote doel is de oprichting van een grote moslimstaat in het hart van het Midden Oosten. Zodra ze hun tegenstanders in Irak en Syrië hebben overwonnen, willen ze de strijd voortzetten tegen Jordanië en Israël. Al-Qaeda heeft inmiddels ook zo’n 1200 terroristen in Gaza. De verschillende takken in Syrië, Egypte en Gaza werken nauw met elkaar samen, en worden gesteund door lokale Salafisten, die voor de gelegenheid een nieuwe terreurgroep genaamd Ansar Bei Maqdis (het Jeruzalem Front) hebben gevormd.

Er blijft van al deze bloedhonden een gruwelijke genocidale dreiging uitgaan voor Israël. Syrië heeft gedreigd Israël bij de crisis te betrekken indien Obama mocht besluiten tot de aanval over te gaan. Syrische staatsmedia heeft een lijst van ‘legitieme’ doelen gepubliceerd, waaronder de kernreactor in Dimona in de Negev woestijn, diverse luchtmachtbases en de petrochemische fabriek in de dichtbevolkte havenstad Haifa. Premier Netanyahu zei buiten de Syrische burgeroorlog te willen blijven, maar dat Israël niet zal aarzelen om met volle kracht terug te slaan als Damascus zijn dreigementen waarmaakt. Of Assad zijn plannen ook daadwerkelijk zal uitvoeren is de vraag omdat hij weet dat een tegenaanval van Israël, het verkeerd voor hem zou kunnen aflopen.

De Koeweitse krant Al Rai citeerde een hoge Syrische official die zei dat er Scudraketten op Israël zullen worden afgeschoten. ‘Als Israël dan vergelding wil, zal ons antwoord nog verder gaan, omdat wij dan niets meer te verliezen hebben.’ Ook een lid van de Syrische Nationale Baath partij, Halef al- Muftah, zei dat Israël “onder vuur zal komen” mocht Syrië worden aangevallen door de VS. Hij vertelde de Amerikaanse radiozender Sawa: “We hebben strategische wapens en we kunnen terugslaan. Feitelijk staan de strategische wapens gericht op Israël”. Maar  voor wie zou Israël moeten vrezen wetende dat de Here met hen is?

Psalm 27:1-2-3  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijn levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten- mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Volgens schattingen heeft het Syrische leger zo’n 100.000 raketten en projectielen in haar bezit. Enkele duizenden van hen worden beschouwd als zeer krachtig en nauwkeurig en kunnen elk doelwit in Israël bereiken. In Libanon houdt de terreurbeweging Hellsballah, naar schatting 50.000 projectielen gericht op Israël. Tientallen van hen zijn geleide raketten die zelfs Israëls zuidelijke gemeenschappen kunnen bereiken. Hoe zei de profeet Jeremia het ook alweer: Jeremia 1:13 En het woord des Heren kwam andermaal tot mij:Wat ziet gij? Toen zeide ik: ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Daarop zeide de Here tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken. Deze profetische woorden klinken vandaag wel erg luid en duidelijk. Volgens een Syrische legerofficier heeft het leger ook een groep ‘martelaren’ klaar staan om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen met kamikazeaanvallen te stoppen: ‘Dertien piloten, en een totaal van meer dan 8000 Syrische militairen hebben uitgesproken de bereidheid te hebben om te sterven in zelfmoordacties’.

De Bijbel zegt al dat Israel tot een zegen van de wereld zal zijn. Terwijl Assad dreigt Israël te zullen vernietigen, redden Israëlische dokters en hulpverleners intussen het leven van talrijke Syriërs die gewond zijn geraakt tijdens gevechtshandelingen. Tot begin september 2013 heeft Israël meer dan 150 Syrische gewonden behandeld in onder meer het Rambam ziekenhuis in Haifa, het Ziv ziekenhuis in Safed en het Poria ziekenhuis bij Tiberias. Bijna dagelijks vluchten gewonde Syriërs naar de Syrisch-Israëlische grensovergang bij Quneitra en op de Golan-hoogvlakte en vragen daar om hulp. Israël doet er alles aan om mensen in nood te helpen, waar ook ter wereld. Intussen zijn ze ook actief in de vluchtelingenkampen in Jordanië, om daar gewonde Syriërs bij te staan en een Israëlische organisatie opereert anoniem in Syrië en voorziet in medische hulp en voedsel voor hen die dat nodig hebben.

Waar zijn al die pro-PLO-schreeuwers nu, nu tienduizenden Palestijnse vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden moeten zien te overleven in het Yarmoek vluchtelingenkamp in Syrië. Er zijn al ruim tweeduizend doden gevallen en velen verkeren in levensgevaar. Waar blijft huilebalk Dries van Agt nu en al die andere flapdrollen die zich zo inzetten voor de landrovers in Ramallah? Er is maar een duidelijke reden voor. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in het lot van deze vluchtelingen. Ze komen pas in actie wanneer Israël er bij betrokken is om zodoende van hun ordinaire Jodenhaat te kunnen getuigen.

De macht van het beest groeit gestaag. We leven in een verdwaasde wereld, waar het gezond verstand hoe langer hoe meer verloren gaat en plaats maakt voor een schijnheilig pseudotolerant maatschappelijk gedrag. De hulp van het Westen en diverse Arabische landen aan de jihadisten in Syrië heeft helemaal niets te maken met het willen instaleren van een democratische regering. Het creëren van chaos lijkt de enige doelstelling want ieder weldenkend mens kan invullen dat er van de opererende jihadisten niets democratisch verwacht mag worden. Wat ze aan het doen zijn is Syrië in een ruïne en een massagraf veranderen. Het voorwendsel van “vrijheid en democratie” heeft zijn geloofwaardigheid al lang verloren.

Grootspraak en godslastering zijn aan de orde van de dag maar er komt een tijd dat de samenzweerders de rekening gepresenteerd zullen krijgen voor hun wandaden.

Bron

VN: geen voedsel meer voor Syrische vluchtelingen – wel  $ 1,6 miljard voor ‘Palestina’

VN: geen voedsel meer voor Syrische vluchtelingen – wel $ 1,6 miljard voor ‘Palestina’

De centen zijn op. Hulp naar de èchte vluchtelingen in Syrië wordt door de Verenigde Naties half december 2014 opgeschort, maar de nep-vluchtelingen van de Palestijnse ‘staat’ krijgen maandelijks honderden miljoenen dollars en euros [aan politiek gemotiveerde] steun toegeschoven. Begrijpe wie begrijpe kan. 😦

Een bericht van Al Jazeera van 2 december 2014, een TV-station dat opereert vanuit Qatar:

“Het voedselagentschap van de Verenigde Naties heeft aangekondigd dat het zijn voedselprogramma opschort, dat meer dan 1,7 miljoen Syrische vluchtelingen bedient, omdat er geen geld meer is. Het World Food Programme (WFP) vertelde op maandag jl. dat het in december “onmiddellijke behoefte heeft” aan minstens 64 miljoen dollars om enkel de verdreven Syriërs te voeden die thans leven in naburige landen zoals Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.

“Een opschorting van de voedselhulp door het WFP zal de gezondheid en de veiligheid bedreigen van deze vluchtelingen en zullen de potentiële spanningen verder opdrijven en tevens de instabiliteit en onveiligheid in de naburige gastlanden doen toenemen,” zei WFP Gevolmachtigd Directeur Ertharin Cousin, in een oproep aan donoren. “De opschorting van de voedselhulp van het WFP zal desastreus zijn voor de nu al lijdende gezinnen.”

Sinds de oorlog in Syrië in 2011 is begonnen, zijn meer dan drie miljoen mensen naar de buurlanden gevlucht. De vluchtelingen gebruiken onder het VN-programma, vouchers om voedsel te kopen in de plaatselijke winkels. De VN levert basisbenodigdheden zoals meel, olie om te koken en suiker. Maar het verstrekt ook essentiële voedsel vouchers voor zwangere en zogende moeders.

“Zonder de WFP vouchers, zullen veel gezinnen honger lijden. Voor vluchtelingen die nu al vechten om de strenge winter te overleven, zullen de gevolgen van de stopzetting van deze bijstand verwoestend zijn,” zei de VN. Elke maand voedt de VN meer dan vier miljoen mensen binnen Syrië en ruim een miljoen meer die tijdelijke opvang hebben in andere landen.

Muhannad Hadi, de VN-coördinator van het voedselprogramma, vertelde Al Jazeera dat de vluchtelingen een strenge winter tegemoet gaan zonder de steun van de wereldorganisatie. “Het is definitief een ramp,” zei hij, sprekend vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman. “Als wij de voedsel vouchers niet kunnen leveren, zullen ze gewoon niets te eten hebben. Wij vragen de wereld [om hulp]. Dit is een internationale crisis.”

Palestijnen, het Uitverkoren Volk van de Verenigde Naties

Er gaat nochtans zoveel internationale hulp de wereld rond en één reden waarom het World Food Program bijna geen geld meer heeft is omdat de overbodige, opgeblazen UNRWA (de aparte VN-hulporganisatie alléén voor Palestijnen] om de paar maanden haar eigen “crisis” blijft produceren om haar eigen cashflow aan de gang te houden.

Vorige week riep de UNRWA andermaal de noodtoestand uit in de Gazastrook enkel omwille van een overstroming veroorzaakt door hevige regenval, maar waarbij geen enkele persoon gewond raakte noch omkwam.
Terwijl de WFP dringend 64 miljoen dollars zoekt om de ergste nood te lenigen en om te verhinderen dat de mensen zouden sterven van de honger, eist de UNRWA 1,6 miljard dollars van de internationale gemeenschap bovenop de 300 miljoen dollars die het eerder dit jaar eiste.

Terwijl de Syrische vluchtelingen geen eten meer hebben, gaat de UNRWA fondsen werven in Japan en in Azerbeidjan. Nog gekker is dat de UNRWA ook geld overdraagt aan het relatief klein percentage van Syrische vluchtelingen die onder haar mandaat vallen.

In plaats dat de Verenigde Naties al haar inspanningen concentreert op een enkele fondsenwervingscampagne voor alle Syrische vluchtelingen om aldus een eerlijke verdeling te bekomen, heeft de UNRWA een apart programma omdat de Verenigde Naties een onderscheid maakt tussen vluchtelingen die toevallig sommige voorouders hebben die in in 1947 gewoond hebben in het Britse Mandaatgebied Palestina in 1947 en al hun nakomelingen tot in de eeuwigheid.

De UNHRC en de WFP worstelen om de Syrische vluchtelingen de basisprincipes te geven zoals voedsel en medische verzorging, terwijl de Palestijnen die onder het mandaat van de UNRWA vallen, veel hogere niveaus van steun per hoofd van de bevolking ontvangen, met inbegrip van scholing en geneeskunde.

“Palestijnse” vluchtelingen van Syrië die in verschillende kampen in Jordanië leven krijgen veel betere verzorging dan de Syriërs, omwille van de Arabische onverdraagzaamheid tegenover Palestijnen (die generaties lang in kampen opgesloten moeten blijven) die wel door de VN en de internationale gemeenschap koudweg onder het tapijt wordt geveegd.
De inefficiëntie van het hebben van UNRWA die hetzelfde werk doet als de andere VN-agentschappen, en de Arabische landen die blijven aandringen op discriminatie jegens de Palestijnen, werkt de verspilling van enorme hoeveelheden hulpgelden in de hand.

Islam – genocide – varkens

Islam – genocide – varkens

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor een christelijke Holocaust in het Midden-Oosten. De Islamitische Staat heeft het voortouw genomen in het verdrijven, tot slaaf maken of doden van christenen in Syrië en Irak. De westerse vrije wereld, de Verenigde Staten en christenen knijpen een oogje dicht als het gaat om de geschreven islamitische doctrine, volledig omarmd door de Islamitische Staat en de 57 leden van de Organisatie van Islamitische Samenwerking . Terwijl Mohammedanen worden uitgenodigd om Jummah gebeden te verrichten in de Episcopale National Cathedral, worden christenen meisjes als slaven worden verkocht door de Islamitische Staat.

Deze christelijke Holocaust gebeurt over de hele wereld. In Frankrijk alleen al zijn er meer dan 70 islamitische “no-go zones”, waar zelfs de politie niet zal optreden. In de Verenigde Staten zien we communities, zoals Dearborn, Michigan, overgenomen door Mohammedanen en zien we het verdrijven van niet-gelovigen. Wat we zien in het Midden-Oosten, in Europa en in Noord-Afrika is onverdraagzaamheid onlosmakelijk leidt tot religieuze genocide.

De video hieronder is van Safer en Yakup Staifo Malke, en hun moeder die weduwe was, Suad, praten over hoe en waarom ze vertrokken Syrië. Het antwoord is duidelijk: De Islamitische Staat dwingt ze uit tegen hun wil, simpelweg omdat ze christen zijn.

Helaas moeten we vaststellen dat moslims niet meer in de Bijbel lezen terwijl dat toch echt wel in de koran staat:

In de Koran gebiedt Mohammed de Moslims om de Bijbel te lezen.

Wie of wat is jouw gids? Als hadiths of imams het niet eens zijn met de Koran, wie geloof je dan? Het is zeer waarschijnlijk dat de Koran je ultieme autoriteit is. Geeft de Koran jou, als moslim, toestemming om van de Bijbel te leren?

“Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was” (Soera 5:44a).

  • “En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden” (Soera 5:46).
  • “Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het Verschil [het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad] geopenbaard” (Soera 3:3).
  • “En behoor niet tot degenen, die de tekenen van Allah verloochenen, anders zult gij tot de verliezers behoren” (Soera 10:95).

Als jij een Moslim bent, dan heb je geen excuus om de Bijbel niet te lezen. De Koran gebiedt dit en prijst de Bijbel. Waarom begin je hier vandaag niet mee? Begin eens met het Evangelie van Lucas dat het verhaal over Isa vertelt. Alleen hij kan je van het paradijs verzekeren.

Zoals de Koran zegt zal het lezen van de Bijbel je vragen beantwoorden: “En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen. Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.” (Soera 10:94).

De cirkel islam-genocide-varkens is hiermee rond: Islam is geen vreedzame religie maar een politieke verschijning die genocide pleegt – daarmee haar afkomst verloochend, haar broeders vermoordt en mede daardoor blijkt ze nog stommer te zijn dan de varkens waarvoor ze bang is.

Pechtold is een oorlogsmisdadiger!

Pechtold is een oorlogsmisdadiger!

Onze eerste Nederlandse kakkerlak, Alexander Pechtold! ISIS een bevrijdingsbeweging? De man heeft kennelijk al lang geleden zijn verstand verloren! Een trap na aan alle vermoorde slachtoffers! Pechtold heeft geen idee van de feiten, ISIS is geen bevrijdingsbeweging maar een terroristenzooitje – Wilders is geen kille fascist – maar we moeten vaststellen dat Pechtold een eurofiele antisemitische en antichristelijke populist is!10174935_627167274060775_3731908870615560950_n

De extremistische groep Islamitische Staat geeft openlijk toe dat hij honderden yezidivrouwen en -kinderen gevangen heeft genomen en als slaven heeft verkocht. Mensenrechtengroepen en de Iraakse overheid beweren dat al langer, maar het wordt nu door IS zelf bevestigd in een eigen propagandablad. Tienduizenden yezidi’s vluchtten in augustus voor IS de bergketen Sinjar op. Honderden werden gedood en honderden vrouwen en kinderen gevangengenomen.

De strijd van Islamitische Staat (IS) tegen yezidi’s in Irak is mogelijk een poging tot genocide. Dat zei de adjunct-secretaris-generaal voor de mensenrechten van VN Ivan Simonovic dinsdag. „Feiten duiden erop dat acties tegen yezidi’s mogelijk een poging tot genocide zijn”, vertelde Simonovic na een bezoek aan Irak. De yezidi’s werden in juni in het noorden van Irak verrast door de snelle opmars van IS. Velen vluchtten in paniek de bergen in, veel anderen zouden door strijders van IS zijn vermoord.

Moslim legt uit: radicaal is de norm dankzij islamitische opvoeding

Celal Altuntas legt helder uit, dat normen en waarden vanaf de eerste socialisatie worden aangeleerd en dat vanuit de islamitische opvoeding de radicale norm als basis wordt gesteld. Hij vergelijkt de opvoeding met het programmeren van de hersenen, waarbij ook virussen geïnstalleerd worden. Een helder betoog voor de analytische lezer, al is zijn intentie anders dan het resultaat.

 Ik was zo’n radicale jongere, die vond dat vrouwen in het openbaar bedekt moesten zijn, zich kuis behoorden te gedragen, geen hand mochten geven aan mannen en gehoorzaam moesten zijn aan hun mannelijke familieleden. In mijn wereld (de islamitische wereld red.) bestond geen begrip voor ongelovigen en andere religies. Niemand wordt radicaal geboren. Normen en waarden krijgen we vanaf onze eerste socialisatie aangeleerd. Die vormen ons karakter, onze identiteit en bepalen ons ‘zijn’. Wij komen ter wereld als een computer waar allerlei software van onze cultuur op wordt geprogrammeerd.”

 De radicale norm is het directe gevolg van de islamitische opvoeding met de leer van Mohammed als leidraad. Hier heeft de westerse gemeenschap geen enkele invloed op. Door de ouders wordt de radicale norm in de hersenen van de jonge moslim geprogrammeerd. Dat islam onverenigbaar is met de westerse cultuur, wordt hiermee nogmaals onderstreept, alsook als Celal aangeeft, dat moslimjongeren een identiteitscrisis ervaren.

 “Moslimjongeren behoren volgens hun culturele (islamitische red.) codes de familie-eer te beschermen. Handelen ze niet volgens die codes, dan zijn ze verwesterd en worden ze verstoten door hun familie en vallen ze buiten hun culturele groep. Deze existentiële angst is een vorm van culturele (islamitische red.) indoctrinatie. Wanneer moslimjongeren zich wél volgens de codes van hun cultuur en religie gedragen, krijgen ze van hun westerse omgeving het verwijt dat in hun cultuur blijven hangen. Ze bevinden zich letterlijk in een culturele spagaat.”

Doordat moslimjongeren zich dankzij de spagaat nergens thuis voelen, niet bij hun ouders, niet in hun (moslim)gemeenschap en niet in de (westerse) maatschappij, zijn zij vatbaar voor ronselaars van Islamitische Staat, legt Celal uit. Dit is natuurlijk niet correct geconcludeerd. Zonder islam, geen spagaat. Zonder de islamitische opvoeding en zonder sympathie voor het geweld waartoe Mohammed opdracht geeft, zijn de jongeren geenszins vatbaar voor IS. Andersom zijn er vele Islamitische Staat slachters, die nooit in een dergelijke spagaat zijn geraakt, omdat zij in een islamland zijn opgegroeid. De overeenkomst tussen moslims uit Nederland die gaan slachten voor IS en moslims uit islamlanden die gaan slachten voor IS, is islam. Islam maakt moslimjongeren vatbaar voor ronselaars van Islamitische Staat.

Maar die spagaat is wel van groot belang in het duiden van het islamprobleem in Nederland en in landen die niet islamitisch zijn.

“Is het dan verwonderlijk dat deze kwetsbare, onzekere en maatschappelijk gemarginaliseerde jongeren radicaliseren? In extreme gevallen ernstige misdaden begaan, zoals het vermoorden van hun vrouwelijke familieleden?” – vraagt Celal zich af.

Celal, mag ik je erop wijzen, dat je zelf aangeeft, dat je als jongere vond dat vrouwen in het openbaar bedekt moesten zijn, zich kuis behoorden te gedragen, geen hand mochten geven aan mannen en gehoorzaam moesten zijn aan hun mannelijke familieleden? Dat in jouw wereld (de islamitische wereld red.) geen begrip bestond voor ongelovigen en andere religies? Je bent dus niet gaandeweg geradicaliseerd, je was reeds radicaal – volgens westerse normen en waarden – vanaf je jongste jaren, dankzij de islamitische opvoeding, dankzij de leer van Mohammed, dankzij islam.

Het feit dat islamitische jongens zoals jij in extreme gevallen ernstige misdaden begaan, vindt de grondslag in die islamitische opvoeding. Je geeft eerwraak als voorbeeld van een ernstige misdaad, terwijl dit volgende islamitische wetgeving geen ernstige misdaad, maar een islamitische plicht betreft. Een beter voorbeeld van een ernstige misdaad, is bijvoorbeeld het beroven en vermoorden van een niet-islamitische juwelier. Als je geen begrip hebt voor ongelovigen en je niet thuis voelt in de westerse maatschappij, is er geen sprake van een schuldgevoel of een emotionele drempel, die je weerhoudt van een ernstige misdaad jegens een (ongelovig) niet-islamitisch slachtoffer.

Celal, jij was zo’n radicale jongen, waar Islamitische Staat op loert, stel je. Met jouw betoog wordt duidelijk, dat iedere jongen, die is opgevoed met de leer van mohammed als leidraad, een potentiële IS-slachter is. Ook bevestig je nogmaals dat islam onverenigbaar is. Het is bijna misdadig te noemen, dat moslimjongeren moeten opgroeien in een dergelijke culturele spagaat. Dat gun je niemand. Ook is het door de overheid importeren van islam misdadig te noemen, aangezien dit tevens vele misdaden jegens de westerse gemeenschap tot gevolg heeft. Een lose-lose situatie inderdaad.

De door jou genoemde factoren, zoals structureel lager schooladvies (stop met Arabisch spreken thuis en jongeren zullen beter presteren op school), discriminatie op de arbeidsmarkt (imago is  zelf gecreëerd door de negatieve gevolgen voor de westerse gemeenschap van de islamitische opvoeding), etnisch profileren (zonder profileren, is het probleem dat je zelf bevestigt niet te analyseren en blijven oplossingen uit), juridische ongelijkheid (sharia is nog niet ingevoerd, hoor), plus de harde, polariserende taal in de politiek en de media (de realiteit is hard), dragen niet noemenswaardig bij aan radicalisering.

Nogmaals, je geeft zelf aan dat vanuit de islamitische opvoeding, radicaal de norm is. Je was al radicaal voor je een vmbo-advies kreeg, voor je een eerste afwijzing van een werkgever ontving, voor je etnisch werd geprofileerd, voor de sharia werd ingevoerd (ha) en voor je ooit van Geert Wilders gehoord had. Want hoe jij dacht over vrouwen en ongelovigen, komt niet voort uit deze drogredenen, maar uit je opvoeding, uit hetgeen in je hersenen is geprogrammeerd, het islamitische virus.

Ironisch dat je zegt dat je uiteindelijk afstand hebt kunnen nemen van  verschillende vormen van radicalisme door de liefde en warmte van je ouders, die met je in gesprek bleven. Als zij de radicale norm niet vanaf je geboorte in jouw hersenen hadden geprogrammeerd, je niet hadden opgevoed met de leer van mohammed als leidraad, was je niet in een spagaat geraakt en was je nooit de radicale jongen geweest waar Islamitische Staat op loert.

Islam is onverenigbaar, radicaal is de norm.

Maiwand Afghani is sinds zijn 6e levensjaar in Nederland. Hij verheerlijkt steniging volgens de sharia en hij zegt niet-islamitische vrouwen een hoofddoek op te doen om zichzelf te beschermen tegen Maiwand. Dit zijn niet de meest extreme ideeën hij erop nahoudt. Ligt een gebrek aan kansen ten grondslag aan zijn denkwijze? Neen. Islam en de 1400 jaar oude opdrachten van een geesteszieke ‘profeet’ liggen hieraan ten grondslag. Islam is historisch radicaal en programmeert moslims radicaal.