Intelligent Design

De Intelligent Design Theorie (“Intelligent Design” is Engels voor “Intelligent Ontwerp”) stelt dat “intelligente oorzaken noodzakelijk zijn om de complexe, informatie-rijke structuren in de biologie te verklaren en dat deze oorzaken empirisch waarneembaar zijn”. Bepaalde biologische karakteristieken trotseren de standaard Darwinistische verklaring dat alles door “willekeurig toeval” zou zijn ontstaan. Zij lijken namelijk te zijn ontworpen. Omdat een ontwerp niet zonder een intelligent ontwerper kan ontstaan, worden deze schijnbare ontwerpen gezien als bewijs voor een Ontwerper. De Intelligent Design Theorie kent drie hoofdargumenten: (1) onreduceerbare complexiteit, (2) gespecificeerde complexiteit, en (3) het antropische principe.

(1) Onreduceerbare complexiteit wordt gedefiniëerd als “…een enkelvoudig systeem dat uit meerdere goed op elkaar afgestemde, met elkaar samenwerkende onderdelen bestaat die bijdragen aan de basisfunctie van het systeem, waarbij de verwijdering van één van deze onderdelen er toe zou leiden dat het systeem effectief zou ophouden te functioneren”. Eenvoudig gezegd, het leven bestaat uit onderdelen die met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk zijn om hun functie te kunnen vervullen. Willekeurige mutaties zouden weliswaar de ontwikkeling van een nieuw onderdeel kunnen verklaren, maar niet de gelijktijdige ontwikkeling van meerdere onderdelen die nodig zijn voor een functionerend systeem. Het menselijk oog bijvoorbeeld is ongetwijfeld een zeer nuttig systeem. Zonder de oogbal (die op zich al een onreduceerbaar complex systeem is), de optische zenuw en de visuele cortex zou een willekeurig gemuteerd oog feitelijk alleen maar een negatieve invloed hebben op de overleving van een soort, en zou daarom via het proces van natuurlijke selectie geëlimineerd worden. Een oog is geen nuttig systeem tenzij alle onderdelen aanwezig zijn en tegelijkertijd op de juiste manier functioneren.

(2) Gespecificeerde complexiteit is het concept dat de oorsprong van organismen op de een of andere manier gestuurd of geleid moet zijn , omdat specifieke complexe patronen in deze organismen kunnen worden aangetroffen. Het argument voor deze gespecificeerde complexiteit stelt dat het onmogelijk is dat complexe patronen zich door middel van willekeurige processen kunnen ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld een kamer met daarin 100 apen en 100 typemachines. Uiteindelijk zouden zij misschien wel een paar woorden kunnen voortbrengen, of zelfs een zin, maar uit deze situatie zou nooit een toneelstuk als van Shakespeare kunnen voortkomen. En hoe veel complexer is het biologische leven dan een toneelstuk van Shakespeare?

(3) Het antropische principe stelt dat de wereld en het universum “fijn zijn afgesteld” om het leven op aarde mogelijk te maken. Als de verhouding van elementen in de aardse atmosfeer ook maar een weinig zou veranderen, dan zouden vele soorten al snel ophouden te bestaan. Als de aarde slechts een paar kilometers dichter bij de zon of verder van de zon af zou staan, dan zouden vele soorten ophouden te bestaan. Het bestaan en de ontwikkeling van het leven op aarde vereist dat zo veel variabelen perfect op elkaar zijn afgestemd dat het onmogelijk zou zijn dat al deze variabelen door middel van willekeurige, ongecoördineerde gebeurtenissen tot stand zouden kunnen zijn gekomen.

Hoewel de Intelligent Design Theorie geen uitspraken doet over de bron van deze intelligentie (of dit nu God is of UFO’s, etcetera), bestaat het merendeel van de Intelligent Design theoretici wel uit theïsten. Zij zien het bestaan van dergelijke ontwerpen in de biologische wereld als bewijs voor het bestaan van God. Maar er is ook een klein aantal atheïsten dat het krachtige bewijs voor deze ontwerpen niet kan ontkennen, maar toch niet bereid is om een Schepper God te erkennen. Zij neigen er naar om de data te interpreteren alsof deze er op zou wijzen dat het leven op aarde begonnen werd door een soort “meester-ras” van buitenaardse wezens.

De Intelligent Design Theorie is niet hetzelfde als het Bijbelse Creationisme. Er bestaat een belangrijk verschil tussen deze twee posities. Bijbelse Creationisten beginnen met een conclusie: dat het Bijbelse verslag van de schepping betrouwbaar en correct is; dat het leven op aarde door een Intelligente Actor (God) werd geschapen. Zij gaan vervolgens op zoek naar bewijs in het natuurlijke domein om deze conclusie te ondersteunen. Overigens doen de evolutionisten dit ook: Zij hebben een naturalistische visie waarbinnen evolutie het paradigma en zeker ook het dogma is. Zij proberen daarna met dataselectie hun evolutie dogma te bewijzen. Waar Creationisten een verklaring zoeken zien we dat evolutionisten data ontkennen en weghouden bij het publiek. Denk hierbij aan zaken die niet kloppen in het evolutie model, zoals jonge dinosauriers etc.

Intelligent Design theoretici beginnen met het natuurlijke domein en trekken vervolgens daaruit hun conclusie: dat het leven op Aarde door een Intelligente Actor werd ontwerpen, wie dat ook mag zijn.

Advertenties